Sähköinsinööriliiton Säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen sähkötekniikan tieteellisen kehittämisen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti sähkötekniikan tutkimusta ja tuotekehitystä Suomessa. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä muulla tavoin taloudellisesti tukee tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja.

ABB Strömberg -rahasto

Tämä Sähköinsinööriliiton Säätiön yhteydessä toimiva erillinen "Sähköinsinööriliiton Säätiön ABB Strömberg -rahasto" jakaa Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti ABB Strömberg -stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus- sekä koulutusapurahastoja ja tunnustuspalkintoja.

Suomalais-pietarilainen sähkötekniikan edistämisrahasto

Tämän rahaston tarkoituksena on tukea Suomen ja Venäjän sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähkövoimatekniikan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehittelyä sekä suomalaisten ja Venäjän luoteisen alueen voimayhtiöiden henkilöstön ammatillista ja taloudellis-sosiaalisia valmiuksia.
Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla Sähköinsinööriliiton säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus-, koulutus- sekä matka-apurahoja, tunnustuspalkintoja.

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus - STEK ry

STEK myöntää avustuksia sekä yhteisöille että yksityisille henkilöille hankkeisiin, jotka edistävät sähköturvallisuutta, energian säästöä ja ympäristöasioita. Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.sahkoturva.info.