Sähkö&tele –  jo vuodesta 1928
Aikakauslehti Sähkö&tele on tekninen ammattilehti, jonka tavoitteena on lukijakunnan tiedontason ylläpito nopeasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä. Lehti kertoo uusimmista sähkö- ja elektroniikkateollisuuden virtauksista ja tutkimuksista raportein, artikkelein ja ilmoituksin. Lehti sisältää yhteenvetoja ja artikkeleita tuoteuutuuksista, suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä, laitesovelluksista ja alan tutkimustuloksista. Lehti julkaisee myös tiedotuksia ja yhteenvetoja alan tapahtumista Suomessa ja ulkomailla.
Lukijakunta – teknikot, insinöörit, diplomi-insinöörit, opiskelijat....

 

Sähkö&tele-lehden lukijakunta koostuu sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia- ja ICT-ympäristöissä toimivista ammattilaisista joiden tietotaitoa ja osaamista lehti pyrkii kehittämään ja pitämään yllä.
Sähköinsinööriliitto, Elektroniikkainsinöörien seura sekä Radioteknillinen Seura ovat tilanneet lehden jäsenistölleen kuuluvana jäsenetuna, lisäksi lehden saavat saavat Sähköinsinööriliiton yritysjäsenet.