Sähkö & tele –  jo vuodesta 1928
Aikakauslehti Sähkö & Tele on tekninen ammattilehti, jonka tavoitteena on lukijakunnan tiedontason ylläpito nopeasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä. Lehti kertoo uusimmista sähkö- ja elektroniikkateollisuuden virtauksista ja tutkimuksista raportein, artikkelein ja ilmoituksin. Lehti sisältää yhteenvetoja ja artikkeleita tuoteuutuuksista, suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä, laitesovelluksista ja alan tutkimustuloksista. Lehti julkaisee myös tiedotuksia ja yhteenvetoja alan tapahtumista Suomessa ja ulkomailla.

 

Sähkö & Tele -lehden lukijakunta koostuu sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia- ja ICT-ympäristöissä toimivista ammattilaisista joiden tietotaitoa ja osaamista lehti pyrkii kehittämään ja pitämään yllä. Sähköinsinööriliitto on tilannut lehden jäsenistölleen kuuluvana jäsenetuna, lisäksi lehden saavat saavat Sähköinsinööriliiton yritysjäsenet.