Sähköinsinööriliitto (SIL) toimii sähkö-, tietoliikenne- ja niitä sivuavilla aloilla työskentelevien teknisten asiantuntijoiden yhdistävänä tekijänä.
 
Missio:
Sähköinsinööriliitto on sähköalan järjestö, joka edistää yhteistyötä, ammatillista tietämystä ja alan arvostusta.
 
Visio:
Sähköinsinööriliitto on sähköalan keskeinen järjestö ja tunnustettu vaikuttaja.
 
Laaja jäsenistö
Sähköinsinööriliittoon kuuluu noin kolmetuhatta diplomi-insinööriä, insinööriä ja teknikkoa sekä yritysjäseninä kaikki merkittävimmät sähkö-, tietoliikenne-, elektroniikka- ja automaatioalojen yritykset Suomessa.
 
Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on alan ammatillisen osaamisen ja tekniikan kehittäminen sekä insinööriammatin arvostuksen kohottaminen. Sähköinsinööriliitto onkin merkittävä vaikuttaja sähköalan eri sektoreilla. Harjoittamalla ja tukemalla alaa koskevaa tutkimus- ja standardointitoimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten sähköalan järjestöjen kanssa Sähköinsinööriliitto osoittaa olevansa aktiivisesti mukana yhteiskunnan ja tekniikan kehityksessä.