Sähköinsinöörin määritelmä
Sähköinsinööri on yleisnimike sähkö- ja elektroniikka-alan korkea-asteen koulutuksen saaneille insinööreille ja diplomi-insinööreille. Sähköinsinööri voi olla erikoistunut sähkövoimatekniikkaan, elektroniikkaan, tietoliikennetekniikkaan, tietokonetekniikkaan tai automaatioon.

Ensimmäisenä sähköinsinöörinä pidetään 1500-luvulla vaikuttanutta englantilaista William Gilbertiä.

Opiskelu insinööriksi
Teknillisissä korkeakouluissa ja yliopistojen teknillisissä tiedekunnissa voi suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, jonka tutkintonimike on insinööri (AMK).

Vaatimukset
Sähköinsinöörin työ edellyttää teknillistä osaamista ja perehtymistä toimialan tekniikkaan (esimerkiksi tietoliikennetekniikka). Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka edellyttää jatkuvaa opiskelua. Tuotesuunnittelutehtävissä tarvitaan erityisesti ongelmanratkaisukykyä sekä yleistietoa alasta ja sen kehityksestä. Myyntiin liittyvät työtehtävät edellyttävät kykyä ennakoida markkinoita. Tuotantoon ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä korostuvat yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot sekä organisointikyky. Kaikissa alan tehtävissä tarvitaan entistä enemmän kielitaitoa sekä tiimityöskentelyn edellyttämiä sosiaalisia taitoja. Asiakassuuntautunut tuotantotapa edellyttää palveluhalukkuutta.