Sähköinsinööriliiton Säätiön tarkoituksena on tukea sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähkövoimatekniikan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Apurahoja myönnetään vuonna 2018 ABB Strömberg -rahastosta suomalaisille hakijoille ja Suomalais-pietarilaisesta sähkötekniikan edistämisrahastosta, missä pääpaino on suomalaisissa opiskelijoissa ja tutkijoissa Pietarissa ja venäläisissä opiskelijoissa ja tutkijoissa Suomessa. Apurahaa voi hakea myös jatko-opintoihin tai tutkimukseen. Lue lisää.