OP Vakuutus Oy:n vapaa-ajan tapaturmavakuutus SIL ry:n jäsenille 2017
Jäsenmaksuun sisältyy vapaa-ajan tapaturmavakuutus kaikille liiton alle 70-vuotiaille jäsenille. Hoitokorvaus: tapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan alkuperäisten maksettujen laskujen perusteella 8 410 euroon asti siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Haittakorvaus: tapaturman aiheuttama lääketieteellinen haitta. Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Korvaus pysyvästä täydestä haitasta on 10 091 euroa.
Lähemmin Pohjolan palvelunumerosta 0303 0303. Vakuutussopimustunnus 16-476-696-5.