SILin kunniajäsenet

1.2.2018

Sähköinsinöörit - SILin 93 toimintavuoden aikana on valittu kaikkiaan 43 sähköinsinööriä kunniajäseniksi.
Kaikki kunniajäsenet löydät täältä.