Omakotiliitto seuraa sähköyhtiöiden hintojen kehitystä

24.5.2022

Omakotiliitto on ryhtynyt seuraamaan sähkönsiirtoyhtiöiden hinnoittelua. Yhtiöiden välillä hinnoissa on suurta eroa.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silanderin mukaan liiton isona huolena on, etteivät mahdolliset valvontamallin muutokset johda todellisiin hinnan alennuksiin sähkönmaksajille eivätkä sähkömarkkinalain uudistuksessa luvatut säästöt kuluttajille toteudu. Vertailulla Omakotiliitto haluaa tehdä hintatietoja läpinäkyvämmiksi myös siirtohintojen osalta.

Alkuvuonna 2021 tehdyn sähkömarkkinalain uudistuksen yhteydessä kerrottiin, että sähkönkäyttäjille on luvassa tulevina vuosina 350 miljoonan euron edestä helpotuksia sähkön siirtohinnan maksuihin. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan jakeluverkot voivat siis tulevaisuudessa kerätä asiakkailtaan vuosittain 350 miljoonaa euroa vähemmän jakelumaksuja kuin vuonna 2020.

- Koska siirtoyhtiöt toimivat monopoliasemassa, pitää valvonnan olla tiukkaa, sanoo Silander.

Omakotiliiton vertailussa käy ilmi, että siirtoyhtiöiden hinnoittelussa on isoja eroja. Siirron perusmaksu on edullisimmillaan 2,54 euroa kuukaudessa ja kalleimmillaan 37,56 euroa kuussa.

Kalleimmat siirron perusmaksut ovat seuraavilla yhtiöillä: Järvi-Suomen Energia (37,56 €/kk) Kajave (37,30 €/kk), Kuoreveden Sähkö Oy (35,99 €/kk), Savon Voima Verkko Oy (34,92 €/kk) ja Parikkalan Valo (34 €/kk).

Halvin perusmaksu on Nykarleby Kraftverk Ab:lla (2,54 €/kk). Alle viiden euron perusmaksu löytyy lisäksi Jeppo Kraft Andelslagilta (3,39 €/kk), Tampereen Sähköverkolta (3,98 €/kk), Keravan Energialta (4,50 €/kk) ja Haukipuhtaan Sähköosuuskunnalta (4,81 €/kk).

Kallein sähkönsiirron energiamaksu eli kilowattituntihinta, 5,90 senttiä, on Enontekiön Sähkö Oy:llä. Edullisin hinta 1,75 senttiä, löytyy Turku-Energialta. Se, muodostaako perusmaksu vai kilowattituntihinta lopulta suuremman osan sähkölaskusta, riippuu asumistyypistä ja kulutustottumuksista.

Omakotiliiton viime vuonna tekemä kansalaisaloite sisälsi tarkempia vaatimuksia sähkönsiirtoyhtiöiden kohtuuttomien voittojen valvontaan ja määrittelyyn kuin mitä sähkömarkkinalakiin lopulta sisällytettiin. Kansalaisaloitteessa Omakotiliitto vaati Suomeen laskentamallia, jossa yhtiöiden voitot lasketaan todellisten lukujen mukaan. Jos kansalaisaloitteen esitys olisi hyväksytty sellaisenaan, olisi se tuonut sähkömaksajille vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa säästöä.

- On tärkeää huomata, että tämä rahamäärä olisi nyt kotitalouksien käytettävissä muuhun kulutukseen kuin asumiskuluihin, toteaa Silander.

Energiavirastolla on mahdollisuus muuttaa siirtoyhtiöiden kohtuuttomien voittojen valvontaa ilman Omakotiliiton vaatimaa lakimuutosta. Energiavirastossa onkin parhaillaan käynnissä sidosryhmäneuvottelukunnan työ, jossa tarkastellaan valvontamallin kehittämistä. Omakotiliitto kutsuttiin mukaan neuvottelukuntaan. Seuraavaksi työryhmässä tutustutaan työ- ja elinkeinoministeriön nimittämän akateemisen työryhmän raporttiin, jossa annetaan suosituksia valvontamallin uudistamiseksi.

Omakotiliitto seuraa jatkossa vuosittain sähkönsiirtoyhtiöiden hinnoittelua ja julkaisee seurantatilaston. Tutkimuksessa seurataan yleissiirron perusmaksua, kilowattituntihintaa sekä tehomaksua.

Sähkön siirtohinnat 2022 Omakotiliiton pdf.