SIL-Opiskelijakilpailu 2023

Parempaa sähköistä tulevaisuutta rakentamaan!

Sähköinsinöörit - SILin opiskelijakilpailu 2023 starttaa heti syyslukukauden alussa 2022. Kerää oppilaitoksestasi joukkue ja osallistu kilpailuun. Voittajille luvassa mittavat rahapalkinnot.

Kerää joukkue    

Kilpailuun osallistutaan 4–6 opiskelijan ryhmänä. Ryhmän vetäjä on oltava sähkö- tai automaatiotekniikan opiskelija mutta mukana saa olla myös muiden opintosuuntien opiskelijoita. Joukkuetta koottaessa kannattaa huomioida, että kilpailutehtävän hyvä ratkaisu edellyttää laajaa talotekniikan tuntemista.

Paikallisesti kilpailua ohjaa oppilaitoksen edustaja, joita voi olla useampia samassa oppilaitoksessa. 

Teemana energiatehokkuus    

Kilpailun tehtävä liittyy rakennuksen energiatehokuutteen. Ryhmän tehtävä on miettiä ratkaisumalli, jolla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan ja vähennetään CO2-päästöjä. Ratkaisussa pitää ottaa huomioon laajasti talotekniikka sekä inhimilliset tekijät.

Valitun kohdekiinteistön pitää olla vähintään 20 vuotta vanha asuin- tai liikerakennus, laitos tms. Kiinteistötyyppiä valittaessa on huomioitava ratkaisun yleispätevyys eli kuinka hyvin se on monistettavissa vastaavantyyppisiin kiinteistöihin. Ratkaisuun sisältyy myös ”myyntipuhe”, jolla ratkaisu perustellaan projektin rahoittajalle eli kiinteistön omistajalle. Ratkaisussa saa mielellään olla uusia ja innovatiivisia näkökulmia, vaikka niiden teoreettinen perustelu ei olisikaan aukotonta. 

Ratkaisun yleistettävyyden näkökulmasta saa työssä mielellään eritellä viittaukset käytettyihin sähköteknisiin standardeihin esim. energiayhteisörakenteiden, energiatehokkuusmateriaalien (sähkölämmitystalot ja öljylämmitystalot) ja teknisten näkökulmien pohjana (esim. SFS 6000-sarja, SFS 6008-1 ja 6008-2, CENELECin koti- ja rakennusautomaatioihin liittyvää standardointia) 

Katso mallia   

Edellisvuosien palkittujen joukkueiden videoesitykset voi käydä katsomassa osoitteessa SIL-Opiskelijakilpailu 2019 ja SIL-Opiskelijakilpailu 2021.

Arviointi

Kilpailutöitä arvioitaessa huomioidaan ratkaisun realistisuus, innovatiivisuus, ja käyttömukavuus. Esityksen sujuvuuden lisäksi huomioidaan myös se, onko kaikki tehtävänannossa luetellut asiat esitetty ja onko noudatettu ohjeen esitystapaa

Palkitseminen

Palkintojen kokonaissumma on 15 000 € ja tuomaristo päättä sen jakamisesta kolmelle parhaalle joukkueelle. Tuomaristolla on mahdollisuus jakaa erityispalkintoja hyvistä yksittäisistä osaratkaisuista tai esityksistä.

Kilpailua tukevat seuraavat järjestöt ja yritykset:

Kilpailu järjestetään lukuvuoden pituisena. Ilmoittautuminen syyskaudelle pitää tehdä 30.9.2022 mennessä. Jos aikoo osallistua kevätkaudelle niin ilmoittautumisen voi tehdä vielä 30.3.2023 mennessä. Syyskauden kilpailutöiden on oltava valmiina 5.12.2022 mennessä ja kevätkauden 24.4.2023 mennessä.

Lisätietoja kilpailusta antavat:
Ilkka Manner, SIL-Opiskelijakilpailun organisaattori, ilkka.manner(at)elisanet.fi
Marko Vuorio, toiminnanjohtaja Sähköinsinöörit - SIL ry, marko.vuorio(at)sil.fi