Tietosuojaseloste ja -periaatteet

Sähköinsinööriliitto ry noudattaa tietosuojakäytännöissään lakia, asetusta ja hyviä käytäntöjä.
SIL-tietosuojaseloste
SIL-tietosuojaperiaatteet