Organisaatio

Sähköinsinöörit - SILin toimintaa ohjaa hallitus.
Yhdistyksessä toimivat seuraavat osastot.