SIL-opinnäytetyöpalkinnot opiskelijoille ja ohjaajille 2024

Sähköinsinöörit - SIL ry haluaa kannustaa nuoria sähköalan lupauksia uransa alkuvaiheessa ja nostaa hyviä opinnäytetöitä esille ja hyödynnettäviksi. Tämän vuoksi yhdistys jakaa nyt ensimmäistä kertaa

  • Sähköinsinöörien opinnäytetyöpalkintoja

Tunnustuspalkinnot ovat suuruudeltaan 500 - 2 000 euroa. Työn ohjannut opettaja/professori palkitaan kunniakirjalla. Palkittava työ voi olla ammattikorkeakoulussa (insinöörityö tai YAMK-työ) tai yliopistossa tehty opinnäytetyö (kandidaatintyö, diplomityö tai muu maisteritason opinnäytetyö).

Kilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty 1.9.2023 - 31.8.2024 (arviointipäivä opintorekisterissä). Työn on oltava 30.9.2024 mennessä julkisesti saatavilla verkossa, esimerkiksi oppilaitoksen opinnäytetyötietokannassa tai Theseus-palvelussa.

Palkittavista töistä päättää Sähköinsinöörit - SIL ry:n hallitus. Palkintokriteereitä ovat:

  • työn merkitys sähköalalle ja sovellettavuus käytännössä
  • työn tekninen ja tieteellinen laatu ja luettavuus
  • työn yhteiskunnallinen merkitys

Täytä alla oleva hakemuslomake. Hakemukseen vaaditaan liitteeksi opinnäytetyön arvioijan lausunto sekä opintorekisteriote. Takaraja hakemusten toimittamiselle on 30.9.2024. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Sähköinsinöörit - SIL ryn opinnäytetyöpalkinnot opiskelijoille ja ohjaajille 2024