Ohjeet paikalliselle ohjaajalle

Ohjeet paikalliselle ohjaajalle

  • Paikallinen ohjaaja tarkistaa mahdollisuuden sisällyttää kilpailun sisällyttäminen opinto-ohjelmaan.
  • Paikallisen ohjaajan tehtävänä on ohjata ja kannustaa tarvittavissa määrin oman opinahjonsa joukkueita  
  • Paikallinen ohjaaja ottaa vastaan ilmoittautumiset ja varmistaa ryhmien kokoonpanon sääntöjen mukaiseksi. Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan 1.2.2021 mennessä SIL:in toimistoon (sil(at)sil.fi)
  • Kilpailussa palkitaan 3 parasta joukkuetta, jotka kutsutaan ohjaajineen SILin toimesta palkitsemistilaisuuteen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana touko-kesäkuussa 2021. Voittaneiden joukkueiden ohjaajat huomioidaan myös palkintojenjaossa.

Lisätietoja antavat myös: