Tämä on SIL

Sähköinsinöörit - SIL (virallisesti Sähköinsinööriliitto ry) toimii sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, valaistus- ja ICT-aloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden yhdistävänä tekijänä. SILin toiminnassa ja tapahtumissa edistetään sähköalan yhteistyötä ja ammatillista tietämystä jäsenkunnan etujen mukaisesti.

Missio
SIL on sähköalan asiantuntijoiden järjestö, joka edistää yhteistyötä, ammatillista tietämystä ja alan arvostusta.

Visio
SIL on sähköalan keskeinen järjestö ja tunnustettu vaikuttaja.

Laaja jäsenistö
Yhdistykseen kuuluu noin kolmetuhatta diplomi-insinööriä, insinööriä ja teknikkoa sekä yritysjäseninä merkittäviä sähkö-, elektroniikka, automaatio-, energia- ja ICT-alojen yrityksiä Suomessa.

Yhdityksen tarkoitus
Yhdityksen tarkoituksena on alan ammatillisen osaamisen ja tekniikan kehittäminen sekä insinööriammatin arvostuksen kohottaminen. SIL onkin merkittävä vaikuttaja sähköalan eri sektoreilla. Harjoittamalla ja tukemalla alaa koskevaa tutkimus- ja standardointitoimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten sähköalan järjestöjen kanssa SIL osoittaa olevansa aktiivisesti mukana yhteiskunnan ja tekniikan kehityksessä.