Tämä on SIL

Sähköinsinöörit - SIL ry toimii sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, valaistus- ja ICT-aloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden yhdistävänä foorumina. SILin toiminnassa ja tapahtumissa edistetään sähköalan yhteistyötä, ammatillista tietämystä ja asiantuntijoiden verkottumista jäsenten etujen mukaisesti.

Missio

SIL on sähköalan asiantuntijoiden järjestö, joka edistää yhteistyötä, ammatillista tietämystä ja alan arvostusta.

Visio

SIL on sähköalan keskeinen järjestö ja tunnustettu vaikuttaja.

Laaja jäsenistö

Yhdistykseen kuuluu tuhansia diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja teknikoita sekä yritysjäseninä keskeisiä sähkö-, elektroniikka, automaatio-, energia- ja ICT-alojen yrityksiä Suomessa.

Yhdityksen tarkoitus

Yhdityksen tarkoituksena on alan ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä insinööriammatin arvostuksen kohottaminen. SIL onkin merkittävä vaikuttaja sähköalan eri sektoreilla. Harjoittamalla ja tukemalla alaa koskevaa tutkimus- ja standardointitoimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten sähköalan järjestöjen kanssa SIL osoittaa olevansa aktiivisesti mukana yhteiskunnan ja tekniikan kehityksessä.