Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Sähkö & Tele 1/2020

Teemana Tulevaisuuden sähköiset teknologiat

Toriumista haluttaisiin ratkaisu maapallon energiapulaan

Toriumiin perustuvia hyötöreaktoreita on kaupattu turvallisena, maapallon pelastavana energiaratkaisuna. Väitteiden fysikaalinen pohja on totta ja hyvin tunnettu, mutta käytännön tasolle vietynä ongelmat ovat olemassa sekä tiedetty jo pitkään. Toriumin kohdalla vakiintunut markkina ja sen kanavat puuttuvat. Siksi kaivostoiminta rikastusprosesseineen ja jakelujärjestelmineen ei ole saanut yhteisiä muotoja. Myöskään vakaata raaka-ainepörssiä ei ole, puhumattakaan varastointi- ja käsittelyrutiineista.

Aurinkoenergialla stratosfääriin

Sveitsiläisessä Solar Stratos -hankkeessa pelkästään aurinkoenergialla yritetään lentää miehitetyllä aluksella avaruuden reunalle, aina stratosfääriin asti. Solar Stratos –hankkeen tavoitteena on rikkoa ennätyksiä ja osoittaa, miten valtava potentiaali aurinkoenergialla on. Hankkeessa on rakennettu pelkästään aurinkoenergiaa hyödyntävää lentokonetta.

Geotermisen energian kehitys tarvitsee Pelle Pelottomia

Geotermisen energian hyödyntämisen tekniikoita on monia erilaisia. Kahden reiän lisäksi on mahdollista porata vain yksi syvä reikä, kuten tavallisissa maalämpökaivoissa. Tällöin vesi voi kulkea edestakaisin esimerkiksi sisäkkäisissä putkissa ulkokehällä alas ja sisäputkessa ylös. Yhden reiän teho ei ole yhtä suuri kuin kaksireikäisen järjestelmän, mutta toisaalta reikien yhdistämistä ei tarvitse tavoitella maaperään rakoja stimuloimalla.

Varavoima varmistaa turvallisen sähköntoimituksen

Sähköntuotannon häiriöitä paikkaamaan on Suomessa varauduttu 1 300 megawatin suuruisella varavoimalla. Verkkoyhtiö Fingrid vastaa varavoimalaitosten toimintavarmuudesta; yhtiöllä on kymmenen omaa laitosta ja seitsemän vuokrasopimuksella toimivaa. Varavoima on koko ajan käynnistysvalmiudessa, vaikka häiriötilanteita on vähän.

Seuraavan lehden teemana on Teollisuuden IoT. Lehden aineistopäivä on 19.2. ja se ilmestyy 9.3.