Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 1/2019

Sähkö- ja televerkkojen toiminta myös kriisiaikoina on yhteiskunnan elämän sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tekniikka menee eteenpäin sellaista vauhtia, että pitää juosta pysyäkseen edes paikoillaan. Joku muistaa vielä matkapuhelimien alkuaikojen ARPit ja NMT-puhelimet. Sitten tuli 2G, 3G ja 4G. Nyt rakennetaan 5G:tä ja tutkitaan 6G:tä. Vauhti on kova ja tavoitteet korkealla.

Tässä lehdessä mm.
- Tuskin ovat operaattorit avanneet 5G-verkkojaan, kun jo tutkitaan 6G:tä. Ennusteen mukaan 6G tulee käyttöön 2030-luvulla. Maailman ensimmäisen 5G-verkon Tampereella avannut Elisa avasi tämän vuoden alussa 5G-verkon myös Turkuun ja Jyväskylään. Nyt Elisalla on 5G-verkko neljällä paikkakunnalla Suomessa. Telia on avannut verkkonsa Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla, DNA ainakin Helsingissä. Uusia kaupunkeja tulee koko ajan lisää huippunopean verkon piiriin.
- DNA testaa parhaillaan Vantaalla pientaloalueella matkaviestinverkon kautta toteutettavaa korkealaatuista laajakaistaa. Ulkomokkulaksi ristitty laite on varteenotettava vaihtoehto valokuidulle varsinkin vanhoilla omakotialueilla. Tarve kuidun korvaalle tekniikalle on ollut kova. 4G ei palvele ruuhkaisimmilla alueilla talouksia tai yrityksiä, jotka tarvitsevat huippunopeita yhteyksiä. Talon seinään tuotava ulkomokkula suunnataan lähimpään 5G-tukiasemaan. Kiinteässä yhteydessä käytetään 5G-verkon viipalointitekniikkaa.
- Verkostomateriaalit otetaan nyt tarkasti uusiokäyttöön. Esimerkiksi Caruna hyödyntää tehokkaasti verkostosta puretut materiaalit. Urakoitsijat lajittelevat purkumateriaalit ja Kuusakoski jalostaa kierrätysmateriaalit uusiokäyttöön esimerkiksi autoteollisuudelle. Kiertoon saadaan nyt jo 70 prosenttia purkumateriaaleista ja määrä on kasvussa.
- Sähköverkon luotettavuus parani ja kunnossapito tehostui, kun Helen Sähköverkon Pitäjänmäen sähköaseman 30 vuotta vanhoja laitteita uusittiin. Sähköasemaa modernisoitaessa suunnittelun rooli korostuu. Vanhoja laitteita poistetaan samaan aikaan, kun uusia asennetaan ja koko ajan pitää huolehtia tärkeimmästä: sähköjen on pysyttävä päällä ja arjen on jatkuttava. Pitäjänmäen sähköasemalla uusittiin viime vuoden aikana keskijännitekojeistojen suojaus- ja ohjausjärjestelmät täysin ja 110 kV -kojeiston osalta lähes kokonaan.