Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 4/2019

Ei päivääkään ilman tekoälyä. Tekoäly ja robotiikka elävät nyt hypehurmassa. Vallalla on myös paljon vääriä käsityksiä ja turhia pelkoja.

- Tulossa vahva tekoäly: Nykyinen tekoälybuumi perustuu lähes kokonaan koneoppimiseen ja syviin neuroverkkoihin. Seuraava askel saattaa olla vahva tekoäly. Se ymmärtää asioita ja niiden välisiä yhteyksiä selvästi nykyistä kapeaa tekoälyä laajemmin.
- Avaruuden apostoli: Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun apulaisprofessoria Jaan Praksia on kiittäminen siitä, että suomalainen avaruusosaaminen, erityisesti piensatelliittien alalla, on nykyisellä tasolla.
- Turvallisuus kaiken ytimessä: Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéllin mukaan turvallisuus ja luottamus käyvät käsi kädessä. Luottamus on kaiken keskiössä. Mitä enemmän meillä on käytössämme teknologiaa, sitä viisaampia ja eettisempiä ihmisten pitää olla.

Sähkö & Tele 5/2019:n teemana on Uusiutuvan energian jakelu. Dead line on 2.8. ja lehti ilmestyy 21.8.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille lehden lukijoille ja yhteistyökumppaneille!