Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 7/2018

Vuonna 2016 Suomessa tuotettiin sähköä 66,2 TWh. Uusiutuvilla energialähteillä tästä tuotettiin 29,6 TWh. Tilastojen mukaan vuoden Suomen suurin energialähde on ydinvoima, perään kiilaa vesivoima ja kolmantena tulee biomassa. Vaikka tuulivoiman osuus kasvaakin, niin kokonaistuotannosta sen osuus on vain viitisen prosenttia.

Tässä numerossa mm.
• Ydinvoima jyllää Suomessa. Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa. Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluotoon. Kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista puolestaan suunnitellaan Pyhäjoelle.
• Datahub kokoaa kaikki tiedot samaan paikkaan. Jos aikataulussa pysytään, niin Suomessa on vuoden 2021 keväällä käytössä Fingridin datahub, joka kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan. Hankinnan arvo on lähes 42 miljoonaa euroa.
• Energiavarastot ovat osa energiajärjestelmää. Energian varastointi yhdessä muiden ratkaisujen kanssa mahdollistaa muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja hukkalämpöjen tehokkaan kierrättämisen.
• Aurinkosähkö murtautunut liikekiinteistöjen energiamarkkinoille. Kiinteistökohtaiset aurinkovoimalat ovat kasvaneet varteenotettavaksi tavaksi tuottaa uusiutuvaa sähköä myös Suomessa. Teknologian kehitys ja laitteiden halpeneminen ovat aikaansaaneet aurinkoenergialoikan.
• Konttiin sijoitettu UPS tuottaa huipputehot ja siistii sähkön. Dieselin ja superkondensaattorien avulla toteutettu varavoima reagoi nopeasti jännitekatkoihin ja ylimääräisiin tehontarpeisiin. Se kykenee tuottamaan lisätehoa silloin, kun liittymän virrantarve ylittää pääsulakkeiden nimellisvirran. Merikonttiin toteutettu kokonaisuus on helppo tuoda paikalle ja kytkeä osaksi sähkönsyöttöä.

Seuraava Sähkö & Tele -lehti (nro 8/2018) ilmestyy 12.12.2018 ja on luettavissa verkossa 19.12.2018.