Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 5/2019

Uusiutuvaa energiaa pukkaa ovista ja ikkunoista. Asia kiinnostaa, mutta myös mietityttää. Se on varmaan tullut seläksi kaikille, että uusiutuvasta energiasta on moneksi.

– Aurinko ja tuuli turvaavat liikennettä: Nivalassa, Pohjois-Pohjanmaalla on maailman ensimmäinen paikallisella tuuli- ja aurinkoenergialla toimiva rautatien tasoristeyksen varoituslaitos.
– Biokaasu puolitti lasivillatehtaan päästöt: Saint-Gobain Finlandin Forssan lasivillatehdas otti biokaasun energialähteekseen ensimmäisenä lasivillatehtaana maailmassa.
– Hypetyksestä tuli totta Pitäjänmäellä: Maailman ensimmäinen teollinen 5G-tekoälysovellus otettiin käyttöön ABB:n Helsingin Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaalla.

Sähkö & tele 6/2019 ilmestyy 19.9. Lehden teemana on Digitaalinen turvallisuus.