Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 4/2018

Taloautomaatio, turvallisuus ja kiinteistövalaistus ovat kovassa muutosvauhdissa. Uusia palveluja tulee niin nopeasti, että on juostava pysyäkseen mukana kehityksen vauhdissa.

Sähkö & Telen tässä numerossa mm.

• Sähköinen liikenne tulee nopeammin kuin arvataan. Myös rakennusalalla varaudutaan sähköautojen tulemiseen.
• Ei päivää ilman puhetta tekoälystä. Vai onko kysymyksessä tekohäly? Tekoäly on joukkoteknologioita, ei vain yksi teknologia. Hype-käyrän huipulla oleva tekoäly kiinnostaa ja pelottaa.
• Lidl-kauppaketjun uuteen Järvenpään jakelukeskukseen tulee kysyntäjoustoa hyödyntävä teollisen energiahallinnan järjestelmä. Ensimmäinen laatuaan euroopanlaajuisessa konsernissa.
• Valaistukseen saattaa kulua jopa kolmannes julkisen sektorin koko sähkönkulutuksesta. Älykkäät ratkaisut ovat siis paikallaan.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille lukijoille, ilmoittajille ja yhteistyökumppaneille!

Sähkö & Telen toimitus
Jaana ja Riittamaija