Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 3/2019

Kiinteistöautomaatio ja -valaistus etenevät jättiaskelin. Mikä eilen oli vielä suunnittelijan pöydällä, on totta jo tänään.

- Sopivan valon haasteet: Digitaaliset, osoitteelliset valaistusjärjestelmät ovat yleistyneet 2000-luvulle tultaessa. Käynnissä olevan trendi on käyttöönoton yksinkertaistaminen.
- Intohimosta valoon: Teknoware on kulkenut pitkän matkan saunakammarista globaaliksi yritykseksi. Juuret ovat kuitenkin pysyneet Lahdessa.
- Aurinkoenergiasta kysely: suomalaisista omakotiasujista vain joka kymmenes hyödyntää aurinkoenergiaa kodin sähköntuotossa. Joka toinen omakotiasua kuitenkin kertoo, että uusiutuva aurinkoenergia kiinnostaa.

OSALLISTU lukijakyselyyn.
Mikä oli tämän lehden mielenkiintoisin juttu? Entä mikä vähiten mielenkiintoinen?
Lähetä vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen sil@sil.fi 27.5. mennessä.
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Sähkö & Tele 4/2019 teemana on Tekoäly ja robotiikka.
Lehden dead line on 23.5. ja lehti ilmestyy 12.6.