Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 1/2018

Vuoden 2018 ensimmäinen Sähkö & Tele -lehti on ilmestynyt!
Aiheina mm. liikkumisen big datan hyödyntäminen sekä tilannekatsaus 5G-verkoista.