Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhteisön rekisteröity nimi on Sähköinsinööriliitto ry. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Nro 3/2018

Sähkö & Telen 90-vuotisjuhlanumero on ilmestynyt. Kunniakkaasta ja pitkästä historiasta on syytä olla ylpeä, mutta katseen pitää olla tulevaisuudessa.
Tässä numerossa mm.
• Ministeri Kimmo Tiilikainen lupaa 90 miljoonan euron kannustepakettia niille kaukolämpöyhtiöille, jotka sitoutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä jo vuonna 2025.
• Ministeri Anne Berner: 5G-verkon toimiluvat vielä tänä vuonna.
• Tuleeko lentämisestä ekologisin liikkumistapa?
• Automaatio astuu appien aikaan
• Tehtaan energialaskusta hävisi kunnon viipale
• Virtuaalimetsä kaikille metsänomistajille
• Suomi hakee kärkipaikkaa Euroopan akkumarkkinoilla

Sähkö & Tele -lehti nro 4/2018 julkaistaan verkossa 21.6.2018.