Sähköinsinöörit - SIL

Sähköinsinöörit - SIL ry on sähkö-, elektroniikka-, automaatio-, energia-, ICT- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijoiden ja sähköalaa opiskelevien tulevaisuuden osaajien järjestö, joka koostuu henkilö- ja yritysjäsenistä. Sähköinsinöörit - SIL ei ole ammattijärjestö eikä tarjoa työttömyyskassapalveluja, vaan SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Sähkö & Tele -lehti

Sähkö & Tele 2/2020

TEOLLISUUDEN NEJÄS VALLANKUMOUS ALKANUT
Internet of Things (IoT) eli esineiden internet tarkoittaa verkkoon kytkettyjä esineitä, laitteita ja ajoneuvoja. Teollisuus 4.0 taas on termi, jota käytetään kuvaamaan yhä tiivistyvää kokonaisuutta, jonka esineiden internetiin pohjautuvat teknologiat, tekoäly, lisätyn todellisuuden hyödyntäminen, edistynyt analytiikka sekä edistyksellinen automaatio muodostavat yhdessä. Konsulttiyritys KPMG:n mukaan teollisuus 4.0:ssa ei ole kyse vain tietystä teknologiasta. Kyse on liiketoiminnasta ja sen suorituskyvystä. International Data Corporationin (IDC) mukaan esineiden internetiin on vuonna 2025 kytkettynä 41,6 miljardia laitetta.

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN AITIOPAIKALLA
Aki Kortetmäki on Vuoden Sähköinsinööri. Kortetmäki toimii talotekniikan opettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kaksi hänen valmentamistaan tiimeistä vei kärkisijat SIL-opiskelijakilpailussa. Kortetmäkeä ei palkittu pelkästään pedagogisien ansioidensa vuoksi. Hän on ollut mukana tulevaisuuden kannalta merkittävissä projekteissa ja perehtynyt mm. sähkötehojen energian ja tehon hallintaan ja joustavuuteen.

YHTEINEN HIILIBUDJETTI TARPEEN
Viidettä kertaa vietetyn Sähkön päivän vieraana oli talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok). Ilmastonmuutoksen torjunta ei hänen mielestään ole mahdoton tehtävä.
"Ekonomistin näkökulmasta siihen on mahdollista luoda tepsivät toimintatavat. Olennaista on fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen. Se tapahtuu itsestään jo nykyisillä trendeillä, koska tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet rajusti. Kiitos tekniikan kehityksen. Se ei kuitenkaan selvästikään tapahdu riittävän nopeasti. Myös fossiilisten polttoaineiden käyttöä tukevat investoinnit jatkuvat, erityisesti Kiinassa", Vartiainen sanoi.
Vartiaisen mielestä nyt tarvitaan kipeästi kovia poliittisia päätöksiä, jotka luovat oikeanlaiset kannustimet uusille energiainvestoinneille.

KANTAVERKON TOIMIVUUTTA PARANNETAAN
Suomen suurimpiin kuuluvan sähköasema Keminmaalla modernisoidaan. Merkittävän solmukohdan saneeraus parantaa Fingridin kantaverkon toimintavarmuutta sekä Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtoa.
Lapin maakunnan lounaisosassa sijaitseva Keminmaan sähköasema yhdistää Pohjois- ja Etelä-Suomeen kulkevat sähkönsiirtoyhteydet sekä Suomen ja Ruotsin välisen siirtoyhteyden. Vuonna 1986 rakennetun aseman kattava uudistus sisältää muun muassa kaikkien 400 kV:n ja 110 kV:n kytkinlaitosten suojaus- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin sekä huomattavan määrän laiteuusintoja.

ENERGIAREMONTTIEN SUOSIO KASVAA
Taloyhtiöiden energiaremonttien suosio kasvaa erityisesti Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Esimerkiksi Helsingin Herttoniemessä sijaitseva taloyhtiö pienensi energiakustannuksiaan 65 prosenttia.
Energiaremontit kiinnostavat yhä useampia taloyhtiötä. Lahtelainen taloyhtiö säästää energiaremontin ansiosta 29 000 euroa vuodessa, Helsingin Herttoniemessä sijaitseva taloyhtiö puolestaan yli 59 000 euroa. Samalla asumisen hiilijalanjälki pienenee huomattavasti. Energiaremonttien ytimessä ovat kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön ja poistoilmasta saatavan hukkalämmön hyödyntäminen.

SEURAAVAN lehden teemana on Täydennyskoulutus. Lehden aineistopäivä on 1.4. ja paperilehti ilmestyy 20.4.