Säännöt ja ohjeet

Kilpailun tarkemmat säännöt ja ohjeet osallistujille

–  Tämän kilpailun organisoi Sähköinsinöörit - SIL ry (SIL). SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

–  Kilpailua tukevat myös seuraavat sähköalan järjestöt:

–  Kilpailu alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.11.2019

–  Kilpailuun osallistutaan 4-5 opiskelijan ryhmänä. Ryhmässä on 4-5 opiskelijaa siten, että enemmistö on sähkötekniikan opiskelijoita ja vähintään yksi edustaa jotakin muuta opintoalaa. Ryhmää vetää sähkötekniikan opiskelija. 

–  Ilmoittautuminen pitää tapahtua 15.9.2019 mennessä paikalliselle kilpailun ohjaajalle.

–  Paikallisesti kilpailua ohjaa oppilaitoksen edustaja.

–  Kilpailuun osallistuvan ryhmän tavoitteena on esittää ratkaisumalli millä jonkin olemassa olevan kiinteistötyypin energiatehokkuutta parannetaan 30% ja näin vähennetään CO2 päästöjä koko maassa. Ryhmä saa valita kiinteistötyypin siten, että se edustaa vähintään 20v. vanhaa tyyppirakennusta. Kiinteistötyyppi voi olla asuinrakennus, liikerakennus laitos tms. Kiinteistötyyppiä valittaessa on huomioitava ehdotetun ratkaisun yleispätevyys eli kuinka hyvin se on monistettavissa vastaavan tyyppisiin kiinteistöihin.

–  Ryhmän tehtävänä on rakentaa esitys, mistä ilmenee seuraavat asiat

 • Valitun kiinteistötyypin esittely perusteluineen
 • Tyypilliset haasteet valitun kiinteistötyypin energiatehokkuudessa
 • Ehdotetut energiatehokkuutta parantavat ratkaisut
 • Laskelmat ehdotettujen ratkaisujen vaikutuksista
 • Arvio ratkaisun skaalattavuudesta
 • Jatkokehitysmahdollisuudet
 • Videoesitys ratkaisusta (maks. 5 min.)

–  Tehtävän tueksi saa kilpailua tukevien yritysten toimesta materiaalia. Kilpailua tukevat yritykset ovat:

–  Sääntöjen mukaan jätetyt työt arvioidaan tuomariston toimesta ja kolme parasta joukkuetta palkitaan stipendeillä: 10 000 €, 5 000 € ja 2 500 €.

–  Palkintojen jako tapahtuu sähkön päivänä 23.1.2020 Helsingissä.

Lisäohjeita osallistujille

Osallistuvan ryhmän pitää ensin päättää minkä tyyppistä kiinteistöä tehtävässä tutkitaan. Kannattaa huomioida lopputuloksen skaalattavuus siten, että valittu kiinteistötyyppi on yleinen. Eri kiinteistötyypeistä kannattaa valita yleinen, skaalautuva tyyppi:

Eri tyyppejä ovat esimerkiksi:

 • Asuinrakennukset
 • Majoitustilat 
 • Hoitolaitokset
 • Kokoontumistilat
 • Liikerakennukset
 • Työpaikkatilat
 • Tuotanto- ja varastotilat

Kiinteistön energiaintensiivisyydellä ja on merkitystä säästöpotentiaaliin ja näin koko maan C02 päästöihin.

Kiinteistötyypin päättämisen jälkeen kannattaa kiinnittää huomiota ryhmän työskentelytapaan kuten:

 • miten ja milloin kokoonnutaan
 • mitä kommunikointitapaa käytetään
 • mitä alustaa käytetään materiaaleille 
 • projektin aikatalutus tarkistuspisteineen, 
 • ryhmän jäsenten työnjako
 • jne.

Lisätietoja antavat: 
Jouni Kekäläinen, hallituksen pj. SIL, jouni.kekalainen(at)se.com
Ilkka Manner, pj. SIL-S, ilkka.manner(at)elisanet.fi