Mikä on sähköinsinööri

Sähköinsinöörin määritelmä 
Sähköinsinööri on yleisnimike sähkö- ja elektroniikka-alan korkea-asteen koulutuksen saaneille insinööreille ja diplomi-insinööreille, tekniikan kandidaateille, tekniikan maistereille, tekniikan lisensiaateille tai tekniikan tohtoreille. Sähköinsinööri voi olla erikoistunut sähkövoimatekniikkaan, energiatekniikkaan, elektroniikkaan, ICT-alaan, automaatioon tai valaistukseen.

Sähköinsinöörit sijoittuvat monille toimialoille lukuisiin ammattinimikkeisiin ja työtehtäviin. Pääosa sähköinsinööreistä työskentelee yksityisissä yrityksissä. Sähkövoimatekniikkaan perehtyneistä insinööreistä suurin osa työskentelee sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelulaitoksissa. Merkittävä osa sähköinsinööreistä työskentelee sähkö- ja elektroniikkateollisuuden erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten suunnittelijoina. Diplomi-insinöörejä on erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä erilaisissa opetustehtävissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. Sähköinsinöörejä on myös runsaasti erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä, jolloin tehtävänimike voi olla esimerkiksi myynti- tai avainasiakaspäällikkö. Monet sähköinsinöörit toimivat yritysjohdon tai hallinnon tehtävissä osastopäällikköinä ja toimitusjohtajina. Sähköinsinöörejä on myös tuotantoon, käyttöön ja kunnossapitoon sekä osto- ja materiaalitoimintoihin ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä. Sähköinsinöörin tyypillisin työympäristö on yksityinen, useita satoja henkilöitä työllistävä yritys, kuten teollisuusyritys tai sähkölaitos, joiden eri asiantuntijatehtävissä he toimivat. Työolot vaihtelevat työtehtävän mukaan toimistoympäristöstä ja tuotantotiloista asiakasympäristöihin Suomessa ja vientitehtäviin ulkomailla.

Ensimmäisenä sähköinsinöörinä pidetään 1500-luvulla vaikuttanutta englantilaista William Gilbertiä.