Mikä on sähköinsinööri

Sähköinsinöörin määritelmä 

Sähköinsinööri on yleisnimike sähkö- ja elektroniikka-alan korkea-asteen koulutuksen saaneille insinööreille ja diplomi-insinööreille, tekniikan kandidaateille, tekniikan maistereille, tekniikan lisensiaateille tai tekniikan tohtoreille. Sähköinsinööri voi olla erikoistunut sähkövoimatekniikkaan, energiatekniikkaan, elektroniikkaan, ICT-alaan, automaatioon tai valaistukseen.

Sähköinsinöörit sijoittuvat monille toimialoille lukuisiin ammattinimikkeisiin ja työtehtäviin. Pääosa sähköinsinööreistä työskentelee yksityisissä yrityksissä. Sähkövoimatekniikkaan perehtyneistä insinööreistä suurin osa työskentelee sähkön tuotanto-, siirto- ja jakeluyrityksissä. Merkittävä osa sähköinsinööreistä työskentelee sähkö- ja elektroniikkateollisuuden erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten suunnittelijoina. Diplomi-insinöörejä on erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä erilaisissa opetustehtävissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

Sähköinsinöörejä on myös runsaasti erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä, jolloin tehtävänimike voi olla esimerkiksi myynti- tai avainasiakaspäällikkö. Monet sähköinsinöörit toimivat yritysjohdon tai hallinnon tehtävissä osastopäällikköinä ja toimitusjohtajina. 

Ensimmäisenä sähköinsinöörinä pidetään 1500-luvulla vaikuttanutta englantilaista William Gilbertiä.