Apurahat - Grants

Sähköinsinööriliiton Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä Sähköinsinöörit - SIL ry:n toimialan (sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, vetytalous, valaistus tai energia) tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä muulla tavoin taloudellisesti tukee tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja.

  • ABB Strömberg -rahasto

Sähköinsinööriliiton Säätiön ABB Strömberg -rahasto jakaa Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti ABB Strömberg -stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus- sekä koulutusapurahoja ja tunnustuspalkintoja.

  • LEIVO-rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen ja Venäjän sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähkövoimatekniikan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehittelyä sekä suomalaisten ja Venäjän luoteisen alueen voimayhtiöiden henkilöstön ammatillisia ja taloudellis-sosiaalisia valmiuksia.
Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus-, koulutus- sekä matka-apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

______________________________

Association of Electrical Engineers Foundation

The purpose of the Foundation is to support the scientific and practical development of electrical engineering by promoting the activities of the Association of Electrical Engineers (electricity, electronics, data communication, automation, hydrogen economy, lighting or energy) on research, training and product development. The Foundation enables grants, scholarships and recognition awards, as well as activities carried out at other financial levels through its activities.

  • ABB Strömberg Fund

ABB Strömberg Fund of the Finnish Association of Electrical Engineers, offers ABB Strömberg -scholarships, grants for product development, research and training and recognition awards in accordance with the Board of the Foundation.

  • LEIVO Fund

The focus of the fund is to support the scientific and practical development of electrical engineering in Finland and Russia for electronic air development research, training and product development for both Finnish and the professional and economic-social capabilities of the personnel of power companies in the north-western region of Russia.

Fund distributes scholarships, grants for product development, research, training and travel, and recognition awards in accordance with the board of the Foundation.