Tietosuojaseloste ja -periaatteet

Sähköinsinööriliton Säätiö noudattaa tietosuojakäytännöissään lakia, asetusta ja hyviä käytäntöjä.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaperiaatteet