Vuoden sähköinsinööri

Vuoden sähköinsinöörin arvonimi

Sähköinsinöörit - SIL valitsee joka toinen vuosi (parillisina vuosina) VUODEN SÄHKÖINSINÖÖRIN. Vuoden sähköinsinöörin valinnan tarkoituksena on edistää sähköalan arvostusta ja yhteistyötä. Tunnustuspalkinnon suuruus on tällä hetkellä 5 000 euroa ja sen myöntää Sähköinsinööriliiton Säätiö SILin hallituksen esityksestä.

Vuoden sähköinsinööri -nimike myönnetään ainoastaan yhdelle henkilölle kerrallaan, ellei erityisessä poikkeustapauksessa SILin hallitus toisin päätä. Aloitteen vuoden sähköinsinööriksi voi tehdä SILin jäsen, SILin hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja tai vastaava. Aloite tehdään kirjallisesti ja osoitetaan SILin hallitukselle. Ehdotuksien jättöaikataulusta ilmoitetaan Sähkö & Tele -lehdessä ja SILin verkkosivuilla. 

Myöntämisperusteet

Vuoden sähköinsinöörin valintakriteereissä otetaan huomioon erityisesti seuraavat asiat:
Henkilö on

  • edistänyt alan yhteistyötä
  • edistänyt alan ammatillista tietämystä
  • edistänyt alan arvostusta
  • edistänyt sähköinsinöörin ammatti-identiteettiä
    tai 
  • henkilöllä on omia ammatillisia, yhteiskunnallisia, liiketaloudellisia tai muita ansioita

Vuoden sähköinsinööriksi valitut henkilöt

Vuoden sähköinsinööri 2022: JYRI KOSOLA tunnustuksena hänen mittavista ansioistaa mm. elektronisen sodankäynnin tutkimuksen saralla.

Vuoden sähköinsinööri 2020: AKI KORTETMÄKI tunnustuksena hänen panoksestaan talotekniikan energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä.

Vuoden sähköinsinööri 2018: KIMMO RAUMA tunnustuksena hänen periksiantamattomasta ja tuloksekkaasta yrittäjyydestään innovatiivisen puhtaan sähköisen voimansiirtoteknologian kehittämisessä.

Vuoden sähköinsinööri 2016: VEIJO KARPPINEN tunnustuksena hänen ansioistaan energiatehokkaiden taajuusmuuttajien liiketoiminnassa ja tehoelektroniikan edistämisessä Suomessa.

Vuoden sähköinsinööri 2014: TERO PITKÄMÄKI tunnustuksena hänen ansioistaan sähköalan arvostuksen ja kiinnostavuuden edistämiseksi.

Vuoden sähköinsinööri 2012: LEENA KORPINEN tunnustuksena hänen ansioistaan sähköalan arvostuksen ja yhteistyön edistämiseksi.

Vuoden sähköinsinööri 2010: JUKKA JOKINIEMI tunnustuksena ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta toiminnasta valaistuksen ja valaisimien suunnittelussa sekä yrittäjänä huolimatta omasta näkövammaisuudestaan.

Vuoden sähköinsinööri 2008: YRJÖ ENQVIST tunnustuksena kondensaattori- ja kuristinteknologian kehittämisestä sekä sen hyödyntämisestä voimansiirtoverkon sähkön laadun parantamiseksi.  

Vuoden sähköinsinööri 2006: ARI IKONEN tunnustuksena edistyksellisestä toiminnasta sähköalalla.