SIL-Opiskelijakilpailu 2021

Kilpailua tukevat seuraavat järjestöt:

Kilpailua tukee myös joukko yrityksiä.

Kilpailu alkaa 11.1.2021 ja päättyy 23.4.2021.

Kilpailuun osallistutaan ryhmänä. Ryhmässä pitää olla 4-6 opiskelijaa siten, että ryhmää vetää sähkötekniikan opiskelija ja mukana pitää olla vähintään yksi muu talotekniikan opiskelija.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Ilmoittautuminen pitää tapahtua 15.2.2021 mennessä paikalliselle kilpailun ohjaajalle.

Paikallisesti kilpailua ohjaa oppilaitoksen edustaja, joita voi olla useampia samassa oppilaitoksessa.

Kilpailun tehtävä liittyy rakennuksen energiatehokkuuteen.

Kilpailuun osallistuvan ryhmän tavoitteena on esittää ratkaisumalli millä jonkin olemassa olevan kiinteistötyypin energiatehokkuutta parannetaan 30 % ja näin vähennetään CO2 päästöjä koko maassa. Ryhmä saa valita kiinteistötyypin siten, että se edustaa vähintään 20 vuotta vanhaa tyyppirakennusta. Kiinteistötyyppi voi olla asuinrakennus, liikerakennus laitos tms. Kiinteistötyyppiä valittaessa on huomioitava ehdotetun ratkaisun yleispätevyys eli kuinka hyvin se on monistettavissa vastaavan tyyppisiin kiinteistöihin.

Ryhmän tehtävänä on rakentaa esitys, mistä ilmenee seuraavat asiat:

 • Valitun kohteen esittely perusteluineen, pp/pdf-esitys
 • Tyypilliset haasteet valitun kohteen osalta, pp/pdf-esitys 
 • Ehdotetut energiatehokkuutta parantavat ratkaisut, pp/pdf-esitys
 • Valitun ratkaisun esittely perusteluineen, pp/pdf-esitys
 • Laskelmat ehdotettujen ratkaisujen vaikutuksista, takaisinmaksuaika, excel-taulukko
 • Arvio ratkaisun skaalattavuudesta, esimerkki, pp/pdf-esitys
 • Videoesitys ratkaisusta (enintään 5 minuuttia)

Vihjeeksi lisäämme muutaman avainsanan: ihmisten käyttäytyminen, kysyntäjousto, älykkyys, pelillistäminen.

Kilpailutöitä arvioitaessa huomioidaan ratkaisun realistisuus, innovatiivisuus, ja käyttömukavuus. Esityksen sujuvuuden lisäksi huomioidaan myös se, onko kaikki tehtävänannossa luetellut asiat esitetty ja onko noudatettu ohjeen esitystapaa.

Tehtävän tueksi saa kilpailua tukevien yritysten toimesta materiaalia. Kilpailua tukevien yritysten yhteystiedot ja tiedot saatavilla olevista materiaaleista löytyy kilpailun nettisivulta.

Sääntöjen mukaan jätetyt työt arvioidaan tuomariston toimesta. Palkintojen kokonaissumma on 15 000 € ja tuomaristo päättää sen jakamisesta kolmelle parhaalle joukkueelle.

Tuomaristolla on lisäksi mahdollisuus jakaa erityispalkintoja hyvistä yksittäisistä ratkaisuista tai esityksistä.

Kilpailuun jätetyt työt ovat esillä SILin verkkosivuilla myös kilpailun jälkeen. Kilpailuun jätettyjä töitä esitellään SILin järjestämissä tilaisuuksissa. Kilpailua tukevat organisaatiot voivat myös hyödyntää jätettyjä töitä.

Palkintojen jako tapahtuu myöhemmin kerrottavana ajankohtana touko-kesäkuussa 2021 Helsingissä.

Osallistuminen edellyttää SIL-jäsenyyttä. Liittyminen ja 1. vuosi on opiskelijoille maksuton (myöhemmin vuosimaksu on opiskelijalta 16 €).

Kilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden yhteystiedot ovat käytettävissä kilpailua tukevien tahojen markkinointitarkoituksiin kilpailun ajan ja 3 kk sen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot on poistettava tukijan rekisteristä, ellei henkilö ole antanut suostumusta yhteystietojen käyttöön kullekin tukijaorganisaatiolle erikseen.

Lisäohjeita osallistujille

Osallistuvan ryhmän koko pitää olla ohjeen mukainen. Ryhmän pitää ensin päättää minkä tyyppistä kiinteistöä tehtävässä tutkitaan. Kannattaa huomioida lopputuloksen skaalattavuus siten, että valittu kiinteistötyyppi on yleinen.

Eri tyyppejä ovat esimerkiksi seuraavat, lista ei kuitenkaan ole sitova:

 • Asuinrakennukset
 • Majoitustilat
 • Hoitolaitokset
 • Kokoontumistilat
 • Liikerakennukset
 • Työpaikkatilat
 • Tuotanto- ja varastotilat
 • jne.

Kiinteistötyypin energiaintensiivisyydellä ja yleisyydellä on merkitystä säästöpotentiaaliin ja näin koko maan C02 päästöihin.

Lisätietoja antavat: