Sähkön korkea hinta ja energiansäästötarve näkyvät kuluttajien energianeuvonnassa

30.5.2022

Energiamarkkinoilla tapahtuu nyt yhtäaikaisesti monia sähkön saatavuutta heikentäviä asioita, jotka pitävät hinnan korkeana tavanomaiseen kevät- ja kesäkauteen verrattuna. Kun lisäksi liikennepolttoaineet ovat ennätyksellisen kalliita, kotitalouksien energiakustannukset kohoavat nopeasti. Kuluttajien huoli näkyy valtakunnallisesti kuluttajien energianeuvonnassa, mistä kysytään nyt ohjeita energiansäästöön.

Kotitalouksien energiatarpeista huolehditaan, mutta energiaa säästämällä kotitaloudet varautuvat saatavuuden ja hinnan vaihteluihin. Vakavaa riskiä energiapulasta ei ole, mutta hetkellistä niukkuutta sähköstä esimerkiksi tuulettomina, pitkinä pakkaskausina saattaa ensi talvena ilmetä.

Maakunnissa toimivat Energiaviraston rahoittamat alueelliset energianeuvojat ja Motiva saavat nyt ennätyksellisen paljon yhteydenottoja kuluttajilta ja taloyhtiöiltä.

Motiva on koonnut kansalaisille listan energiansäästötoimista, jotka auttavat vähentämään energiankulutusta nopeasti. Yksinkertaisilla ja arkisilla keinoilla voi kesäkuukausinakin pienentää kulutusta, esimerkiksi lyhentämällä suihkuaikaa tai vähentämällä sähkösaunomista. Autoilijoiden kannattaa muistuttaa mieleen taloudellisen ajon opit ja alentaa ajonopeuksia.

- Kesällä säästetään autoilussa ajamalla alhaisemmilla nopeuksilla ja viimeistään lämmityskauden alkaessa otetaan kaikki energiansäästökeinot käyttöön kotona. Huonelämpötilojen tarkkailu ja alentaminen ensin aputiloissa ja huoneissa, joissa oleskellaan harvemmin, on tehokas säästökeino. Yksi aste vähemmän merkitsee viisi prosenttia pois lämmitysenergian kulutuksesta, muistuttaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.

Motivan verkkosivuille koottu varautumisaineisto on jaoteltu ennakoiviin toimenpiteisiin, lämmityskaudella toteutettaviin toimiin sekä huolto- ja ylläpitotöihin, jotka auttavat tehostamaan energiankäyttöä.

Kesäkuukausien aikana koti kannattaa valmistella talven ja energiansäästön varalle. Erityisen tärkeä on kiinnittää huomiota lämmitysjärjestelmän toimintaan ja lämmitystarpeen pienentämiseen.

- Nyt kun lämmityskausi on päättynyt, lämmitys ja ilmanvaihto laitetaan kesäkuntoon. Samalla voi jo huoltaa lämmitysjärjestelmän ja tarvittaessa varata ammattilaisen tekemään korjaukset ja talven varalle kannattaa hankkia myös riittävästi polttopuuta ajoissa Suur-Uski kehottaa.

Erityisesti pientalossa asuvan kannattaa viimeistään nyt opetella lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden käyttö-, huolto- ja säätötoimet energiatehokkuuden varmistamiseksi. Nämä on järkevä nostaa myös taloyhtiöissä huolto- ja korjauslistan kärkeen sekä opastaa asukkaita energiaa säästäviin asumistottumuksiin.

Mikäli suunnitelmissa on laajempien korjausten tai remonttien tekeminen lähiaikoina, Motiva kannustaa investoimaan ensisijaisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin. Taloudellista tukea on saatavilla öljylämmityksestä luopumiseen ja kiinteistön energiatehokkuutta parantaviin peruskorjauksiin. Kotitalousvähennystä saa myös monien huolto- ja korjaustöiden työnosuudesta.

Varaudu energiansäästöön -sisältö Motivan verkkopalvelussa.