Tunnustusta ansioituneille

29.11.2021

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry palkitsee vuosittain ansiomerkkejä jakamalla talotekniikka-alalla aktiivisesti ja esimerkillisesti toimivia henkilöitä. Sähköurakoitsijapäivien iltajuhlassa marraskuussa jaettiin Hämeenlinnan Aulangolla kaksi kultaista ja kolme hopeista ansiomerkkiä. Merkit ja kunniakirjat luovuttivat STULin hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuusela ja STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Hopeiset ansiomerkit

Kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius, KNX Finland ry, Espoo

Johan Stigzeliusta voi hyvällä syyllä kutsua Mister KNX Finlandiksi. Hänen ansiostaan maassamme on olemassa KNX avoimen väylätekniikan oma vireä järjestö ja toimiva KNX-tekniikkaan perehdyttävä partner-koulutusjärjestelmä. Stigzelius on toiminut järjestönsä toiminnanjohtajana, puheenjohtajana ja nyttemmin kunniapuheenjohtajana. Hän on ollut myös Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n hallituksessa KNX Finland ry -jäsenjärjestön edustajana useiden vuosien ajan. Lisäksi hän on ollut jäsenenä STULin Automaatioryhmässä ja osallistunut myös Avoin Automaatio ry:n toimintaan.

Toimitusjohtaja Hannu Tapio, Sähkötapio Oy, Rovaniemi

Hannu Tapio on kautta aikain yksi STULin aktiivisimmista jäsenistä. Lapin alueosaston puheenjohtajana – kahteen otteeseen – toimiessaan mies kehitti ja tuotti alueosastolle uudentyyppisiä tapahtumia saaden alueen kollegat aikaisempaa monilukuisemmin mukaan toimintaan. Hannu Tapio on nerokas bisnesmies, joka on kehittänyt Sähkötapio Oy:lle monipuolista osaamista, uusia tapoja toimia ja uusimpia tekniikoita hyödyntäviä palveluita. Hannu Tapio on edelläkävijä, joka ymmärtää markkinoinnin merkityksen sähköurakointibisneksessä ja toteuttaa sitä tyylikkäästi. Yrittäjänä hän ymmärtää poikkeuksellisen hyvin sen, että omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen satsaaminen on yksi edellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Sähkötapion henkilöstö tietää Hannu Tapion oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi johtajaksi, jolla on erinomainen olennaisentaju.

Myyntijohtaja Markku Rantanen, Robert Bosch Oy, Vantaa

Markku Rantanen on ollut aktiivinen toimija vuosikausia niin alueosastojen kuin koko STULin tapahtumien osalta. Markku on esimerkillisesti edistänyt valmistajien ja urakoitsijoiden yhteistoimintaa.

Hänen toimintansa oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöisyys on malli kaikille valmistajille siitä, miten urakoitsijoiden kanssa pystytään rennolla asiantuntijan kokemuksella luomaan toimivaa ja vuorovaikutuksellista yhteistyötä. Markku Rantanen järjestää ahkerasti urakoitsijatapaamisia, on vieraanvarainen isäntä ja huomioi tapahtumiin osallistujat.

Kultaiset ansiomerkit

Johtaja, laki- ja työmarkkina-asiat Esa Larsèn, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Espoo

Esa Larsén on johtanut jo lähes 28 vuoden ajan STULin lakiosastoa ja tarjonnut syvää osaamistaan jäsenistölle erilaisissa juridisissa pulmatilanteissa. Esa Larsénin neuvojen avulla moni urakoitsija on pystynyt välttämään mm. sopimusten sisältöihin liittyviä kohtalokkaita virheitä.

Esa on paitsi huippuammattilainen, myös työyhteisössään arvostettu kohtelias ja empaattinen kollega. Hän on intohimoinen oikeuden puolustaja ja jäsenten edunvalvoja. Esa tiedetään perfektionistiksi ja työnarkomaaniksikin. STULin henkilöstö on aina voinut tarkistaa Esalta, että suunniteltu toimintatapa on paitsi lakia noudattava myös eettisesti oikein. Larsén tuntee pykäläviidakon niin perusteellisesti, että häntä voi tituleerata käveleväksi lakikirjaksi ja sama koskee kulloisenkin työehtosopimuksen sisältöä. Hän on hyvä ja kuuluvaääninen luennoitsija, joka olisi eittämättä niittänyt menestystä myös niin virkamiehenä kuin yliopistomaailmassakin.

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, Sähkötekniikan ja Energiatehokkuuden Edistämiskeskus STEK ry

Kekkonen on aktiivinen alan edistäjä ja kehityksen promoottori.

Hän on toimitusjohtajakautenaan ennakkoluulottomasti laajentanut STEKin toiminnan vaikutuspiiriä mm. suuntaamalla kouluihin monenlaista materiaalia luonnontieteitä koskevan opetuksen tueksi ja ohjaten STEKin rahoittamaan hankkeita, joista koko sähköala monin tavoin hyötyy pitkälle tulevaisuuteen.

Kekkonen on keskeinen henkilö alan yhteisen Hyvinvointia sähköllä -vision teemojen viestinnässä ja maamme päättäjien kuin suurenkin yleisön valistamisessa sähkön mahdollisuuksista ilmastomuutoksen hillinnässä.

Timo on merkittävä toimija koko sähköalalla, erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen osalta aina peruskoulusta huippututkimukseen. Hänen harkittuja näkemyksiään kuunnellaan ja uusien alaa kehittävien ideoiden edessä hän on aina avoin. Timo Kekkonen on sähköalalla mieluinen yhteistyökumppani, jonka kanssaan on aina mahdollista ideoida uutta, realismia unohtamatta.