SIL-Opiskelijakilpailu 2021

Tämän kilpailun organisoi Sähköinsinöörit - SIL ry. SIL on sähköalan aatteellis-ammatillinen verkottumisyhteisö.

Kilpailua tukevat seuraavat järjestöt:

Kilpailu alkaa 11.1.2021 ja päättyy 23.4.2021.

Kilpailuun osallistutaan ryhmänä. Ryhmässä pitää olla 4-6 opiskelijaa siten, että ryhmää vetää sähkötekniikan opiskelija (sähkö-, automaatio- tai sähköinen talotekniikka) ja mukana pitää olla vähintään yksi muu talotekniikan opiskelija. Ryhmän muiden jäsenten osalta ei ole opintoalaa koskevia rajoituksia. Ryhmälle on nimettävä oppilaitosta edustava ohjaaja.

Ilmoittautuminen pitää tapahtua 30.1.2021 mennessä paikalliselle kilpailun ohjaajalle, joita voi samassa oppilaitoksessa olla useampia. 

Kilpailun tehtävä liittyy rakennuksen energiatehokkuuteen. Tarkempi kuvaus julkaistaan vasta kilpailun alkaessa.

Kilpailutöitä arvioitaessa huomioidaan ratkaisun realistisuus, innovatiivisuus, ja käyttömukavuus. Esityksen sujuvuuden lisäksi huomioidaan myös se, onko kaikki tehtävänannossa luetellut asiat esitetty ja onko noudatettu ohjeen esitystapaa

Tehtävän tueksi saa kilpailua tukevien yritysten toimesta materiaalia. Kilpailua tukevat yritykset ovat: (tukijat luetellaan myöhemmin) 

Sääntöjen mukaan jätetyt työt arvioidaan tuomariston toimesta.
Palkintojen kokonaissumma on 15 000 € ja tuomaristo päättä sen jakamisesta kolmelle parhaalle joukkueelle.

Tuomaristolla on lisäksi mahdollisuus jakaa erityispalkintoja hyvistä yksittäisistä ratkaisuista tai esityksistä.

Kilpailuun jätetyt työt ovat esillä SILin verkkosivuilla myös kilpailun jälkeen.
Kilpailuun jätettyjä töitä esitellään SILin järjestämissä tilaisuuksissa. Kilpailua tukevat organisaatiot voivat myös hyödyntää jätettyjä töitä.

Palkintojen jako tapahtuu myöhemmin kerrottavana ajankohtana touko- kesäkuussa 2021 Helsingissä.

Kilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden yhteystiedot ovat käytettävissä kilpailua tukevien tahojen markkinointitarkoituksiin kilpailun ajan ja 3 kk sen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot on poistettava tukijan rekisteristä, ellei henkilö ole antanut suostumusta yhteystietojen käyttöön kullekin tukijaorganisaatiolle erikseen.