Kirjoitusohjeita

Alla muutamia vinkkejä onnistuneeseen kirjoittamiseen ja joustavaan yhteistyöhön toimituksen kanssa.

Kiteytä & tiivistä. Mitä? Missä? Miksi? Milloin? Kuka?
Pyri tiiviiseen ja objektiiviseen ilmaisuun. Tee kiinnostava otsikko, innostava ingressi ja tarkentava, helposti luettava leipäteksti. Muista väliotsikoiden käyttö. Liian pitkät jutut ovat usein puuduttavia, eivätkä herätä lukijoiden mielenkiintoa yhtä hyvin kuin ytimekkäästi kirjoitetut. Joskus voi toki olla haasteellista kirjoittaa tärkeästä asiasta lyhyesti, mutta se kannattaa varmasti. Pidempi versio artikkelista voi olla vaikka Internetissä. Kun lainaat artikkelissasi lähteitä, tee se myös lukijalle tiettäväksi.

Sähkö & tele -lehti...
... käyttää yleensä kahden tai kolmen palstan taittoa. Artikkelin maksimipituus on kaksi aukeamaa.
... pidättää itsellään oikeuden päättää artikkelin julkaisemisesta.
... pidättää itsellään oikeuden julkaista lehdessä julkaistu artikkeli myös SILin kotisivulla www.sil.fi.
... ei palauta toimitukseen lähetettyä materiaalia ellei toisin sovita.

Tekstitiedostot:
- lähetä artikkelisi toimitukseen mieluiten sähköpostilla (tai ftp-palvelimelle)
- tallenna teksti rtf- tai doc-tiedostona
- älä muotoile/kikkaile: lihavoi, alleviivaa, tavuta tai sisennä 
- enteriä käytetään vain kappaletta vaihdettaessa ja väliotsikoiden jälkeen
- tarkasta oikeinkirjoitus; näin helpotat merkittävästi toimituksen työtä
- artikkelin yhteydessä tulee olla aina kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot.

Kuvitus kruunaa tarinan:
- jutun mukana tulisi olla yksi tai useampi laadukas valokuva sähköisessä muodossa
- tallenna valokuvat jpg-muotoon (RGB-profiili) riittävän tarkkana 
- ilmoita kuvaaja ja muista laittaa mukaan myös kuvateksti, muista kuvan käyttöoikeudet
- tarvittaessa toimitus käyttää neutraaleja kuvia artikkelin yhteydessä jos kuvia ei ole mahdollista saada
- grafiikkaa ja taulukoita käytettäessä muuta tiedostomuoto esim. eps-tiedostoksi. Tarvittaessa kysy neuvoa toimituksesta.

Lisää ohjeita saat toimituksesta, sil(at)sil.fi