Sähkö & Tele -lehti 3/2023

Sähköntaitajista on huutava pula

Suomessa on tarjolla yli 200 sähkö- ja energia-alan opiskelumahdollisuutta Hangosta Muonioon! Opiskelija voi suunnata alalle suoraan yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen tai myöhemmässä opintojen vaiheessa korkeakouluun. Valmistuneille on töitä tarjolla jopa niin, että monet revitään kesken opintojen työelämään. 

Sähkövoimatekniikka on pitkään ollut sähkötekniikan alue, jota ei ole pidetty kiinnostavana. Energiakriisin myötä alan merkitys on tullut esiin, mutta ei vieläkään tarpeeksi houkuttelevaksi.

Koko sähköalalle tarvitaan ehdottomasti lisää opiskelijoita. Alalla on peiliin katsomisen paikka. Jos nuorilla ei ole aavistustakaan, mitä sähköinsinööri tekee työkseen, niin tuskin hän tuntee tarvetta hakeutua alalle. Yritysten kannattaa nyt jalkautua, kertoa tekemisestään ja houkutella nuoria kiinnostavalle alalle.

Ammattikorkeakoulujen sähkö- ja automaatiotekniikan ohjelmiin valitaan vuosittain noin 900 uutta opiskelijaa. Yliopistoista valmistuvien pääaineiden suuntautumisia ja niistä valmistuneiden määriä ei tarkasti ole saatavilla, mutta diplomi-insinööritutkinnon suorittaneita sähkötekniikan alalta on arviolta noin 200–300 vuodessa. Opiskelijoilla on valinnanvaraa, sillä opintoja voi suunnata sähköenergiajärjestelmiin ja automaatiotekniikkaan. Muutamassa ammattikorkeakoulussa, kuten Tampereella, lisäksi myös mm. sähköiseen talotekniikkaan. Töitä riittää talotekniikka-alalla, mutta tekijöistä on kova pula.

Sähkötekniikan ala on nyt suuressa murroksessa. Muutoksen taustalla ovat ilmastonmuutos, uusiutuvan energian tuotanto ja digitalisaatio. Energiamuodoista sähkö on korvaamassa muita energiamuotoja muun muassa liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Hiilivapaa sähköntuotanto ja erityisesti tuulivoima ovat kasvussa. Arvioiden mukaan sähkön tarve Suomessa tulee kaksin- tai kolminkertaistumaan muista energiamuodoista sähköisiin energiamuotoihin siirtymisen takia. Sähkö on läsnä kaikkialla, ja sähkön käyttökohteet lisääntyvät. Alana sähkötekniikka kasvaa ja monipuolistuu ja samalla myös pirstaloituu. 

Tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tulee ehkä ydinvoiman renessanssi ja kokonaan uusia voimalatyyppejä kuten pienet modulaariset ydinvoimalat (SMR). Myös näihin liittyy uusia osaamistarpeita sähkötekniikankin osaajille.

Sähkö & Tele 3/2023 on ilmestynyt viikolla 19. Lehden teema on ”Sähköalan koulutus”. Lehdessä on haastateltu niin alan opettajia kuin opiskelijoitakin.

Sähkö & Tele 4/2023 teemana on ”Valaistus ja taloautomaatio”. Lehden aineistopäivä on 31.5. ja lehti ilmestyy viikolla 25. Lehti jaetaan myös Loviisan Asuntomessuilla 7.7.-6.8.2023.

Tuoreimmat numerot pääset lukemaan tilaamalla lehden tai liittymällä Sähköinsinöörit - SIL ry:n jäseneksi, jolloin Sähkö & Tele -lehti tulee sinulle jäsenetuna.

Lehtiarkistossa voit lukea näköislehtiä vuosilta 2016-2023.