Apurahat

Sähköinsinööriliiton Säätiö
Säätiön tarkoituksena on tukea sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä Sähköinsinööriliiton toimialan (sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, valaistus ja energia) tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä muulla tavoin taloudellisesti tukee tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja.

ABB Strömberg -rahasto
Sähköinsinööriliiton Säätiön yhteydessä toimiva erillinen "Sähköinsinööriliiton Säätiön ABB Strömberg -rahasto" jakaa Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti ABB Strömberg -stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus- sekä koulutusapurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Suomalais-pietarilainen sähkötekniikan edistämisrahasto
Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen ja Venäjän sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä sähkövoimatekniikan tutkimusta, koulutusta ja tuotekehittelyä sekä suomalaisten ja Venäjän luoteisen alueen voimayhtiöiden henkilöstön ammatillisia ja taloudellis-sosiaalisia valmiuksia.
Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus-, koulutus- sekä matka-apurahoja ja tunnustuspalkintoja.