Apurahat - Grants

Sähköinsinöörien säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea sähkötekniikan tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä edistämällä Sähköinsinöörit - SIL ry:n toimialan (sähkö, elektroniikka, ICT, automaatio, valaistus ja energia) tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä muulla tavoin taloudellisesti tukee tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja.

• ABB Strömberg -rahasto

Sähköinsinöörien säätiön ABB Strömberg -rahasto jakaa Sähköinsinööriliiton Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti ABB Strömberg -stipendejä, tuotekehitys-, tutkimus- sekä koulutusapurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Apurahojen hakeminen
Raportit

______________________________

Foundation of Electrical Engineers

The purpose of the Foundation is to support the scientific and practical development of electrical engineering by promoting the activities of the Association of Electrical Engineers (electricity, electronics, ICT, automation, lighting and energy) on research, training and product development. The Foundation enables grants, scholarships and recognition awards, as well as activities carried out at other financial levels through its activities.

• ABB Strömberg Fund

ABB Strömberg Fund of foundation offers ABB Strömberg -scholarships, grants for product development, research and training and recognition awards in accordance with the Board of the Foundation.

Applying for grants

Reports