Wärtsilän moottori toimii ensimmäisenä maailmassa vetyseoksella

27.3.2023

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja WEC Energy Group ovat testanneet menestyksekkäästi Wärtsilän moottorin kykyä toimia 25 tilavuusprosentin vetyseospolttoaineella. Lokakuussa 2022 päätökseen saadut testit suoritettiin modifioimattomalla Wärtsilä 50SG -moottorilla WEC:in 55 MW A.J.Mihm -voimalaitoksessa Yhdysvaltojen Michiganissa. Wärtsilän moottori jatkoi energian tuottamista verkkoon koko testijakson ajan. Tämä on suurin kaupallisessa käytössä oleva joustava ja verkkoa tasapainottava moottori, joka toimii vetyseoksella, mikä tekee siitä ensimmäisen laatuaan maailmassa. 

Myös Electric Power Research Institute (EPRI) osallistui testeihin ja johti moottorin toiminnan arviointia testijakson aikana. Juuri julkaistussa raportissa EPRIn analyysi vahvistaa vedyn ja maakaasun seoksen soveltuvuuden käytössä olevan Wärtsilän moottorin toiminnassa. Testitulokset myös osoittivat, että vetyä voidaan käsitellä ja käyttää turvallisesti ja luotettavasti moottoriteknologiassa.

Kolmen päivän jatkuvan testauksen aikana moottorin kyky vetyseosten yhteispolttoon tuli onnistuneesti todistettua. Samalla moottorin tehokkuus parantui selkeästi ja kasvihuonepäästöt pienenivät – typpipäästösäännökset täyttäen. 95 % moottorikuorma saavutettiin 25 tilavuusprosentin vetyseoksella. Tämä todistaa, että Wärtsilän moottoreiden joustavuus polttoaineiden suhteen ei vaikuta niiden tehokkuuteen. Lisätestit osoittivat, että 17 tilavuusprosentin vetyseoksella 100 % moottorikuorma oli saavutettavissa.

EPRI-raportissa todetaan, että tämän luokan moottorit voivat säilyttää paremman hyötysuhteensa verrattuna kaasuturbiineihin. Koska moottoreilla on yleensä korkeampi hyötysuhde, myös niiden tuottama suhteellinen CO2-määrä verrattuna turbiineihin on pienempi, kuten tässä tutkimuksessa.

Kun sähkölaitokset lisäävät uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, käyttöä, ylimääräisestä uusiutuvasta energiasta voidaan tuottaa vetyä pitkäaikaiseen energian varastointiin. Polttoaineena vety palaa tuottamatta hiiltä ml. hiilidioksidia. Vety-elektrolyysilaitteen tuotantokapasiteetti on nyt lähes 8 GW/vuosi, mutta teollisuuden julkaisujen mukaan se voi ylittää 60 GW/vuosi vuoteen 2030 mennessä.[1]

Lue lisää: www.wartsila.com/energy/hydrogen-test

Wärtsilä ja WEC Energy Group ovat onnistuneesti suorittaneet vetyseostestit modifioimattomalla Wärtsilä-moottorilla.