20 % suomalaisyrityksistä joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi

9.6.2020

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana jopa 29 000 suomalaisyritystä eli joka kymmenes on joutunut toteutuneen identiteettivarkauden uhriksi. Identiteettivarkausyrityksen kohteeksi on joutunut viimeisen vuoden aikana vastaavasti joka viides yritys (20 %), mikä vastaa 57 000:ta yritystä. Luku on jopa neljä prosenttiyksikköä viime vuotista suurempi. Ruotsissa identiteettivarkausyrityksiä on enemmän, mutta harvempi onnistuu.

Ruotsissa identiteettivarkaat ovat Suomea yritteliäämpiä, mutta harvempi varkausyritys onnistuu: Joka neljäs (25 %) ruotsalaisyritys kertoi joutuneensa varkausyrityksen kohteeksi edellisen 12 kuukauden aikana. Vain kuusi prosenttia ruotsalaisyrityksistä joutui toteutuneen identiteettivarkauden uhriksi vastaavalla aikavälillä. 

Identiteettivarkausyrityksen kohteeksi joutuneiden yritysten osuus kasvoi sekä Suomessa että Ruotsissa neljällä prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta.

Suomessa pk-yrityksistä identiteettivarkauden uhreja oli suhteessa eniten keskisuurissa, 50–250 henkeä työllistävissä organisaatioissa. Lähes joka neljäs (23 %) keskisuurista yrityksistä on jossakin vaiheessa joutunut identiteettivarkauden uhriksi. 

- Identiteettivarkausyrityksen kohdistaminen yrityksiin on varkaille houkuttelevaa, koska tapausten selvittäminen vaatii resursseja ja varkausyrityksiä on niin paljon – suuri osa jätetään vain huomioimatta. Varkaille koituu harvoin seuraamuksia, sanoo mySafetyn toimitusjohtaja kertoo Niclas Fagerlund.

Rikosyritysten kasvu johtuu myös siitä, että identiteettivarkauksista on tullut osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Niiden monistaminen digitaalisessa ympäristössä on lähes ilmaista. Myös kiinnijäämisen riski on maailmanlaajuisesti lähes olematon erityisesti niissä tapauksissa, joissa rikoksen yritys epäonnistuu.