ABB ja Hycamite yhteistyöhön

22.11.2022

ABB ja Hycamite TCD Technologies ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) pyrkimyksenään edistää Hycamiten termokatalyyttisesti tuotetun (TCD) vedyn ja hiilen tuotantoa. Hycamite suunnittelee aloittavansa teollisen demonstraatiolaitoksen, Customer Sample Facilityn, rakentamisen Kokkolaan vuonna 2022. ABB on mukana heti hankkeen suunnittelun alkuvaiheesta lähtien ja auttaa Hycamitea löytämään parhaat skaalattavat tekniset ratkaisut hyödyntämällä ABB:n osaamista maailmanlaajuisesti.

ABB tuo Hycamiten pilottiprojektiin vahvaa automaatio-, mittaustekniikka-, sähköistys- ja digitaalista sekä prosessiteollisuuden osaamistaan päästöttömän vedyn ja puhtaan hiilen teollisen tuotannon käynnistämiseksi. Ensimmäinen toimituskokonaisuus Hycamiten uuteen Kokkolan-tuotantolaitokseen käsittää 800xA-automaatiojärjestelmän.

Hycamite suunnittelee aloittavansa teollisen mittakaavan demonstraatiolaitoksen rakentamisen vielä tänä vuonna.

- Suunnittelemme laitoksen rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle Kokkola Industrial Parkiin, koska tuotteidemme kysyntä on kova. Olemme myös viime vuonna avatun pilottilaitoksemme myötä edenneet nopeasti prosessimme kehitystyössä, kertoo Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka.

Hycamiten kehittämien katalyyttien avulla metaanista voidaan tuottaa vetyä kestävästi ilman päästöjä. Katalyytit voidaan kierrättää tai niitä voidaan valmistaa esimerkiksi muuten hyödyntämättömistä teollisuuden sivuvirroista.

Hycamiten prosessissa syntyvä puhdas, kiinteä hiili soveltuu vaativiin sovelluksiin, kuten Li-ion-akkuihin, komposiittimateriaaleihin ja superkondensaattoreihin.

Hycamiten uuden teknologian taustalla on Oulun yliopiston pitkäaikainen soveltavan kemian tutkimus. Hycamiten teknologialla voidaan tuottaa vähähiilistä vetyä myös teollisuuden sivuvirtaprosesseista. Tämän ansiosta hiilijalanjälkeä voidaan pienentää myös sellaisessa kemianteollisuuden tuotannossa, jossa se ei muuten onnistuisi.

ABB edistää vähähiilistä yhteiskuntaa kestävän kehityksen strategiansa 2030 mukaisesti. Vedyn monet käyttömahdollisuudet suoraan hiilivapaana polttoaineena tai uusiutuvan energian varastoimiseksi ja kuljettamiseksi auttavat hiilidioksidipäästöjen huomattavassa vähentämisessä ja uusiutuvan energian integroimisessa teollisuuden arvoketjuihin kaikkialla maailmassa, niin liikenteessä kuin energia- ja rakennussektoreilla.

ABB ja Hycamite ovat sopineet ensimmäisestä toimituskokonaisuudesta Hycamiten tulevaan Kokkolan-tuotantolaitokseen. Yritykset tekevät Eero Kosken ja Laura Rahikan johdolla yhteistyötä hankkeen alusta lähtien.