Ainutlaatuinen energiavarasto Kruunuvuoren kallioluoliin

6.4.2021

Skanskan ja Helenin suunnitelmat Kruunuvuorenrannan ekologisesta asuinalueesta etenevät. Kallioluoliin on tarkoitus rakentaa suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa alueellisen energiantuotannon uudelle asuinalueelle. Asuinalueen käytönaikainen hiilijalanjälki tulee olemaan lähes nolla. Vastaavaa kallioluoliin toteutettavaa energian kausivarastoa ei ole aikaisemmin rakennettu muualla. Skanska ja Helen ovat hiljattain allekirjoittaneet hanketta koskevan yhteistyösopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankkeelle investointitukea 278 000 euroa.  

Massiivinen energian kausivarasto hyödyntää auringon lämmittämää merivettä ja asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Kesällä auringon lämmittämä pintavesi kerätään kausivarastoon. Meriveden lämpöä hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen lämmityskaudella syksystä kevääseen. Kesäkaudella asuntoja viilennetään ja rakennuksiin kertyvä ylimääräinen lämpö kerätään talteen myöhemmin hyödynnettäväksi. Alueen lämpöverkko toimii yhtä lailla lämmön kerääjänä ja jakelijana siirtäen energiaa kausivaraston ja asuntojen välillä.

Energian kausivaraston kapasiteetti kattaa jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiasta. Luolat sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella, ja niiden tilavuus on yhteensä 300 000 m3. Luolat ovat aikaisemmin toimineet öljyn varmuusvarastona.

Kokonaisuudessaan Kruunuvuorenrannan on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2030 mennessä, ja se tarjoaa kodin noin 13 000 asukkaalle sekä noin 800 työpaikkaa. Korkeatasoinen asuinalue rakentuu merelliseen ympäristöön Laajasalon öljysataman paikalle sekä sen lähiympäristöön. Monista tulevista asunnoista ja rantabulevardilta avautuvat näkymät Helsingin keskustan suuntaan. Tulevat Kruunusillat ja raitiovaunuyhteys yhdistävät Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.