Aki Kortetmäki Vuoden Sähköinsinööriksi

23.1.2020Sähköinsinöörit - SILin hallitus on valinnut Aki Kortetmäen Vuoden Sähköinsinööriksi. Valinta julkistettiin Sähkön päivänä 23.1.2020. Valinnasta Kortetmäki saa 5 000 euron palkinnon.

Viime vuosina nuori Aki Kortetmäki on ollut mukana tulevaisuuden kannalta merkittävissä projekteissa ja perehtynyt ansiokkaasti mm. sähkötehojen energian ja tehon hallintaan ja joustavuuteen. Alla muutamia merkittävimpiä hankkeita ja projekteja joissa Aki on ollut mukana:

- Tulevaisuuden kaupunkiympäristön energiaratkaisut-hankkeessa hän on ollut tekemässä ansiokkaastiselvitystä aurinkopaneelijärjestelmien vaatimuksista ja ohjeistuksista Suomessa.

- SÄTE-opas hankkeen tuotoksena oli opas pientalojen suunnitteluun: Sähkötehojen hallinta osana rakennuksen energiatehokkuutta. Tästä on valmistumassa ST kortti lähiaikoina.

- EL-TRAN-Analyysissä selviteltiin tehohallinnan haasteet 2000-luvun pientaloissa.

Palosta kehittää alaa Aki Kortetmäki ohjasi SIL-Opiskelijakilpailussa menestyksekkäästi kolmea opiskelijaryhmää.

Lisäksi hän on mukana muutamassa meneillään olevassa hankkeessa:

- Syksyllä 2019 alkaneessa kaksi vuotisessa ProCemPlus-hankkeessa tutkimuksen kohteena on kokonaisvaltaisesti energiayhteisöt ja mikroverkot.

- Syksyllä 2019 alkaneessa JOUSTO 2030-hankkeessa tavoitteena on kuvata energiajärjestelmän joustotarpeet ja toteutusmahdollisuuksia muutamassa erilaisessa vuoteen 2030 ajoittuvassa energiajärjestelmäskenaariossa.

- Kortensa kekoon hän kantaa myös Asiakas energiavaikuttajana -projektissa.

Kortetmäki on myös ollut mukana hankkeessa, jossa tavoitteena selvittää taloyhtiöiden lämmitystapamuutosten vaikutusta sähkötehoon. Omassa DI-työssään Kortetmäki selvitti hajautettuja energiaresurssien vaikutusta pienkiinteistön sähkösuunnitteluun.

Työn tärkeimpänä tuloksena on esitetty, miten perinteinen pienkiinteistön sähköverkon suunnittelu on muuttumassa jatkossa. Käyttäjän rooli kasvaa lähivuosina pelkästä kuluttajasta entistä enemmän aktiivisen sähkömarkkinaosapuolen suuntaan. Tämän myötä kiinteistön kuormien hallintaan vaaditaan entistä älykkäämpää ohjausta. Samalla kiinteistön sähköverkkoon liitetään uusia järjestelmiä esimerkiksi sähkön omatuotannon ja varastoinnin myötä. Kaiken tämän hallitseminen vaatii suunnittelijoilta aiempaa enemmän alan osaamista, sekä yhteistyötä eri osapuolien välillä, jotta lopputuloksena syntyy käyttäjää parhaalla tavalla palveleva kokonaisuus.