Akordille vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon

Akordille vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon

1.2.2024

Vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon saa ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi Oy. Akordi on toiminut välittäjänä tuulivoima-alan ja poronhoidon välillä vuodesta 2020 alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt konflikteja ennakoiva yhteistyöfoorumi sekä parhaat käytännöt tuulivoimahankkeille poronhoitoalueella. Suomen Tuulivoimayhdistyksen myöntämä palkinto luovutettiin tänään Oulun Wind Finland seminaarissa.

Aloite vuoropuheluun syntyi Paliskuntain yhdistyksen ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen sekä Akordin välisistä keskusteluista. Toimivan yhteistyön ymmärrettiin olevan välttämätöntä toimialojen kestävälle rinnakkaiselolle.

- Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalue ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Ongelmia syntyy siitä, että samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Tuulivoima-alalla ei aina tunnisteta poronhoidon erityisasemaa tai tunneta eri alueiden merkitystä poronhoidon kannalta. Tästä on aiheutunut paljon ristiriitoja paikallisesti ja olemme luoneet neutraalille maaperälle tilan, jossa näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja löytää niihin konkreettisia ratkaisuja yhdessä, sanoo Akordin toinen perustaja ja työskentelyä vetänyt Jonna Kangasoja.

Tuulivoimateon tuomaristo perustelee valintaansa mm näin: Etenkin nykyisessä maailmantilanteessa erilaisten näkemysten ymmärtäminen ja yhteisten käytäntöjen löytäminen vuoropuhelun keinoin on tärkeä kansalaistaito. Tänä päivänä on helppoa asettua kasvottomasti vastakkain ymmärtämättä toisen osapuolen kantaa. Akordi tekee vaikuttavaa työtä olemalla sovitteleva ratkaisunhakija tuoden eri tahoja – tässä tapauksessa tuulivoima-alan ja poronhoidon - saman pöydän ääreen neuvottelemaan, perehtymään ja oppimaan toisiltaan.

Tämän vuoden Tuulivoimateon lisäksi tuomaristo halusi nostaa kunniamaininnalla myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa). Jotpa on tarttunut toimeen ja luonut konkreettisesti tuulivoima-alan koulutusmahdollisuuksia positiivisen rakennemuutoksen tilanteessa, jossa syntyy työllisyyttä, mutta osaajia tai koulutusta ei ole riittävästi.

Tuulivoimateko 2023 – yleisöäänestyksen palkinnon. Nordexin suunnittelemia betoni-teräs-hybriditornin betonielementtejä valmistaa Suomessa Lujabetonin Kärsämäen tehdas. Betonielementtien valmistuksella on merkittävä työllistävä vaikutus kotimaassa ja korvaa laajasti tuontia, mikä on ollut pitkään koko tuulivoima-alan strategisena tavoitteena.

Vuoden 2023 Tuulivoimateon tuomaristossa olivat

  • Fatim Diarra, kansanedustaja Vihreiden eduskuntaryhmä 
  • Marianne Heikkilä, Marttaliiton pääsihteeri, Martat-lehden päätoimittaja ja rovasti
  • Niklas Holmberg ,uutispäällikkö ja päätoimittajan sijainen Maaseudun Tulevaisuus
  • Sanna Laine, asiakkuuspäällikkö, yritysyhteistyö WWF Suomi
  • Antti Majava, vihreän siirtymän ja energiamurroksen asiantuntija ja väitöskirjatutkija (HY/DENVI), BIOS-tutkimusyksikkö ja Käännekohta t&k Oy