Auringosta päästötöntä energiaa vedentuotannon tarpeisiin

8.10.2021

Solar Finland Oy:n tytäryhtiö Salo Solar Oy on toimittanut ja asentanut Turun Seudun Vesi Oy:lle laajan aurinkosähköjärjestelmän, jonka tuottamalla energialla yhtiö esikäsittelee Kokemäenjoen vettä ja pumppaa sitä Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle.
Turun Seudun Vesi Oy on tukkuvesiyhtiö, joka toimittaa käyttöveden noin 300 000:lle seutukunnan asukkaalle.

Vesiyhtiön Huittisten esikäsittelylaitoksen uusi aurinkosähkövoimala rakentuu yli tuhannesta kotimaisesta SALO®-aurinkopaneelista. Järjestelmän kokonaisteho on noin 500 kilowattipiikkiä (kWp). Järjestelmän tuottamalla sähköllä esikäsitellään Kokemäenjoen vettä Huittisissa. Tämän jälkeen vesi johdetaan Virttaankankaalle imeytettäväksi ja sieltä edelleen Turun seudulle kalliosäiliöihin ja kulutukseen.

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo kertoo, että yhtiössä on toteutettu aiemminkin vastaavia hankkeita, joissa ympäristönäkökulmat ovat olleet etusijalla. Esimerkiksi Turun, Raision ja Naantalin alueiden käyttövesi pumpataan kulutukseen päästöttömällä veden virtauksesta saatavalla energialla. Huittisissa haluttiin niin ikään ratkaista osa veden käsittelystä ja pumppaamisesta päästöttömästi.

Projektin rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2020, ja se valmistui keväällä 2021. Nyt järjestelmä on ollut käytössä muutamia kuukausia, ja paneelit tuottavat hyvin sähköä.