Biovoimalaitos puolitti päästöt

9.6.2020

Kaukaan Voiman bioenergiaa käyttävä lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos on kymmenvuotisen toimintansa aikana puolittanut Lappeenrannan kaukolämmön päästöt. Laitos tuottaa hiilidioksidineutraalia prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja 85 prosenttia kaupungin kaukolämmöstä. Kaukaan Voiman osuus Lappeenrannan alueen päästötavoitteen saavuttamisessa on merkittävä.

Hinku-kuntiin (Kohti hiilineutraalia kuntaa) kuuluvan Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on 80 prosentin päästövähenemä vuoteen 2030 mennessä. Suurin päästövähennys on saatu siirtymällä kaukolämmön tuotannossa bioenergiaan. Lappeenrannan kaupunki kilpailee parhaillaan finalistina Euroopan komission järjestämässä Euroopan vihreimmän kaupungin European Green Leaf Award -kilpailussa.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos on yksi suurimmista Suomen kiinteän puupolttoaineen käyttäjistä. Laitoksen polttoaine koostuu pääasiassa kuoresta, oksista, latvuksista ja pienpuusta, jota ei voida käyttää metsäteollisuuden ainespuuna. Uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden osuus on 80 prosenttia, josta noin puolet on UPM Kaukaan tehdasalueen sivutuotteita.

Biovoimalaitoksella on ratkaiseva merkitys alueen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biovoimalaitos korvasi valmistuessaan maakaasupohjaista UPM Kaukaan tehtaiden prosessilämmön ja Lappeenrannan Energian kaukolämmön tuotantoa.

Pohjolan Voima Oyj omistaa Kaukaan Voima Oy:stä 54 prosenttia ja Lappeenrannan Energia 46 prosenttia. Biovoimalaitos sijaitsee UPM Kaukaan tehdasalueella. UPM Kaukas tuottaa voimalaitoksen käynnissäpitopalvelut. Yhteistuotantovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle.