Calefan yrittäjät on valittu Hollolan Vuoden Yrittäjäksi 2022

8.9.2022

Calefan yrittäjät on valittu Hollolan Vuoden 2022 Yrittäjiksi. Calefan takana on viisi yrittäjää. Yrityksen arjessa työskentelevät toimitusjohtaja Petri Vuori, tekninen päällikkö Markku Lampola ja myyntipäällikkö Antti PorkkaMika Galkin toimii hallituksen puheenjohtajana ja jo eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Vesa Tamminenon hallituksen jäsen. Yritys työllistää yli kolmekymmentä omaa työntekijää.

Calefan teollisuudelle, energiasektorille ja suurille kiinteistöille kokonaistoimittamat lämpöpumppujärjestelmät leikkaavat merkittävästi CO2-päästöjä, tuottavat energiatehokkuudellaan kustannussäästöjä ja lisäksi järjestelmillä pystytään tehostamaan teollisuuden prosesseja sekä kohentamaan työskentelyolosuhteita.

Calefa on toiminut pääosin Suomen markkinoilla, mutta näkymät vientiin ovat erityisen positiiviset. Vastaaville järjestelmille on olemassa suuri tarve esimerkiksi Euroopassa, kun edistetään vihreää siirtymää ja halutaan päästä eroon fossiilisista polttoaineista sekä itäriippuvuudesta energian suhteen.

Helppo hymyillä! Hollolan kunnan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Calefan Antti Porkka ja Petri Vuori, Hollolan Yrittäjien Niina Kettunen, Calefan Markku Lampola sekä Hollolan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander.