Destian Kelikeskus 30 vuotta

8.10.2021

Juuri alkaneen talvihoitokauden myötä Destian Kelikeskus juhlii 30-vuotista taivaltaan. Nykyisin Helsingissä Ilmatieteen laitoksen yhteydessä toimiva Kelikeskus aloitti toimintansa Turussa 7.10.1991. Kelikeskuksessa teiden talvihoitoon erikoistuneet Destian asiantuntijat ja Ilmatieteen laitoksen meteorologit päivystävät ympäri vuorokauden talvihoitokauden aikana eli 15.9.–15.5.

Kelikeskuksesta käsin asiantuntijat seuraavat sää- ja kelimuutoksia reaaliaikaisesti. He arvioivat säätilan ja ajokelin kehittymistä satelliitti- ja tutkakuvien, tiesääennusteiden sekä tiesääasemien ja kelikameroiden tuottaman datan pohjalta ja välittävät tietoa eteenpäin Destian kunnossapidon urakoitsijoille koko maassa. Kelikeskus saa myös reaaliaikaista tietoa noin 1600 Destian ja sen aliurakoitsijoiden ajoneuvojen kunnossapidon toimenpiteistä kuten aurauksesta tai suolauksesta. Kelikeskuksesta saadun tilannekuvan pohjalta urakoitsijat saavat tiedon tarvittavista tienhoidon toimenpiteistä hyvissä ajoin. Ennakoivalla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla on merkittävä vaikutus liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle.

Ensimmäisen kelikameran Kelikeskus asensi syyskuussa 1992, nykyään Kelikeskus hyödyntää Fintrafficin noin tuhatta kameraa. Vuonna 1991 tiesääasemia oli 133, nyt niitä on 440, joista monissa on pääaseman lisäksi optisia asemia. Vuosien aikana myös Kelikeskuksen satelliittien avulla saamat tiedot ovat tarkentuneet. Siinä missä ensimmäisinä vuosina satelliittikuva saatiin ainoastaan kerran päivässä, nykyisin Kelikeskus analysoi useita kymmeniä kuvia päivittäin. Päivystäjiä Kelikeskuksessa oli aluksi vain yksi ja välillä jopa 40, mutta teknologian kehittymisen myötä nykyisin pärjätään 12 päivystäjällä.