Digitaalinen kaksonen tehostaa kaukolämmön tuotantoa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä

Digitaalinen kaksonen tehostaa kaukolämmön tuotantoa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä

6.5.2024

Uuden energian yhtiö Vatajankoski Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen koko omasta kaukolämpöverkostaan. Näin yhtiö saa jatkuvasti tietoa siitä, mitä kaukolämpöverkossa tapahtuu. Kaukolämmön optimointi tarkoittaa energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Digitaalinen kaksonen tarkoittaa teollisuuden järjestelmän ylläpidossa tai tuotekehityksen tukena käytettävää tarkkaa digitaalista simulaatiomallia. Se kerää tietoa sensorien avulla ja kuvaa tarkasti järjestelmän tai verkon toimintaa.

- Meillä digitaalinen kaksonen esittää reaaliaikaista tietoa muun muassa kaukolämpöverkon virtausnopeuksista, vedenpaineesta ja painehäviöistä sekä meno- ja paluuveden lämpötiloista. Näin voimme optimoida veden lämpötiloja ja vähentää lämpöhäviöitä. Vastaavaa ei ole Suomessa aiemmin tehty kaukolämmössä kokonaisen verkon osalta, sanoo Vatajankosken tuotantojohtaja Lauri Hölttä.

Vatajankosken kaukolämmön digitaalinen kaksonen käynnistyi elokuussa 2023 ja se on siitä asti tarjonnut tietoa Kankaanpään kaupungin kaukolämpöverkon käytön tehostamiseksi. Simulaatiomalli tuottaa tällä hetkellä mittaustietoa reilusta sadasta anturista, ja jatkossa määrä nousee yli 400:aan.

Digitaalisen kaksosen web-pohjaisesta käyttöliittymästä voi valita tarkasteluun eri tietokerroksia. Järjestelmä visualisoi selkeästi, kuinka paljon energiaa liikkuu eri osissa verkkoa. Esimerkiksi vikatilanteita havaitaan huomattavasti helpommin kuin ennen ja vikojen vaikutuksesta kokonaisuuteen saadaan parempi käsitys.

Kaikkiaan simulaatiomallin tuottama tieto mahdollistaa kaukolämpöverkon tehokkaamman käytön. Verkon pullonkaulat havaitaan entistä paremmin ja tulevia saneerauskohteita voidaan paikantaa.

- Digitaalisen kaksosen avulla voimme simuloida ja testata nykyisiä ja tulevia prosesseja. Näin saamme paikannettua verkoston heikot tai jopa kriittiset kohdat. Malli myös mahdollistaa piilossa maan alla kulkevan kaukolämpöverkon toiminnan havainnollistamisen eri yleisöille, mikä on aiemmin ollut hankalaa, Lauri Hölttä kertoo.