DNA:n asiakaspalvelun Seniorilinja laajenee muidenkin erityisryhmien avuksi

29.12.2021

DNA:n asiakaspalvelussa jo vuodesta 2008 alkaen toiminut Seniorilinja laajentaa palvelunsa kattamaan ikäihmisten lisäksi muutkin rauhallista palvelua ja erityistä apua tarvitsevat asiakkaat. Samalla Seniorilinjan nimeksi vaihtuu DNA Kiireetön linja.

DNA:n asiakaspalvelussa on osaamista kohdata esimerkiksi puhesyntetisaattoria ja muita kommunikoinnin apuvälineitä käyttäviä asiakkaita. Lisäksi asiakas voi sopia asiakaspalvelun kanssa chatin tai videoyhteyden käytöstä esimerkiksi silloin, kun hänen on hankala kuulla puhetta tai asian selvittämistä auttaa se, että palveluneuvoja voi nähdä tilanteen.

DNA avasi Seniorilinjan yli 10 vuotta sitten havaittuaan, että osa ikäihmisistä on vaarassa jäädä digitalisaation sivuraiteille siksi, etteivät he ole tottuneita digitaalisten palveluiden ja -laitteiden käyttäjiä. On syytä kiinnittää yhtä lailla huomiota näkö-, kuulo- ja muiden rajoitteiden yleisyyteen sekä siihen, kuinka ne heikentävät mahdollisuuksia digitaaliseen osallisuuteen.

DNA Kiireetön linja, puh. 044 144 244, palvelee ma – pe 9:00 - 16:00. DNA Kiireetön linja on suunnattu kaikille niille DNA:n asiakkaille, jotka tarvitsevat kiireetöntä asiakaspalvelua ja opastusta esimerkiksi korkean iän tai näkö-, kuulo- tai muun rajoitteen vuoksi. Soittaminen ja jonottaminen asiakaspalveluun maksaa normaalin kotimaanpuhelun verran. Ulkomailta soittaessa puhelu veloitetaan ulkomaan hinnaston mukaisesti. DNA:n lankapuhelinliittymästä soittaminen on maksutonta.