Eaton turvaa kriittisen sähkönsyötön Torniossa

11.6.2021

Manga Terminal Oy ja Eaton ovat sopineet häiriöttömän varavoiman ratkaisun toimittamisesta Pohjoismaiden suurimpaan nestemäisen maakaasun (LNG) tuontiterminaaliin Röyttän satamaan Tornioon.

Maakaasun suosion energianlähteenä ennustetaan kasvavan lähivuosina, sillä se on vähäpäästöisempää kuin monet muut vastaavat energialähteet. Röyttän satamassa on 50 000 kuutiometrin varastosäiliö, jossa maakaasu varastoidaan nestemäisenä LNG:nä. Terminaalista toimitetaan maakaasua kaasumaisena putkiasiakkaille ja nestemäisenä meriliikenteen sekä teollisten asiakkaiden polttoaineeksi. Häiriötön sähkönsyöttö ja varavoiman luotettavuus ovat tärkeitä sekä terminaalin toimitusvarmuuden ja prosessiturvallisuuden että Manga Terminal Oy:n asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Kokonaisratkaisu muodostuu kahdesta kontista, Eaton 9395P-1200 (1200) kVA UPS-laitteesta, lyijyakustosta ja varavoimana toimivasta AG1375kVA-dieselgeneraattorista polttoainesäiliöineen. Ne tarjoavat häiriötöntä varavoimaa terminaaliin yli kuuden tunnin käyttöön. Terminaalin sähkö saadaan valtakunnallisesta sähköverkosta sekä tarvittaessa Eatonin toimittamasta UPSG-varavoimajärjestelmästä. Valtakunnallisen verkon sähkönsyötön häiriötilanteessa siirtyy LNG-terminaali katkotta UPSG:n tarjoaman varavoiman perään. Näin UPSG turvaa tuotantoprosessia, prosessi- ja työturvallisuutta sekä automaatiota.

Eatonin UPSG-järjestelmän toimitus ja käyttöönotto tapahtuvat vuoden 2021 aikana.

Manga Terminal Oy:n omistama terminaali on Outokummun ja SSAB:n terästehtaiden, EPV Energia Oy:n ja Gasumin yhteishanke. Terminaalin on rakentanut Wärtsilä, ja se valmistui vuonna 2018.