Elisa Digihoivan pilotointi aloitettu

9.6.2020

Elisa ja 2M-IT ovat aloittaneet yhdessä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa puoli vuotta kestävän pilotin, jonka avulla ikääntyneet ihmiset pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Asuinhuoneistoon asennettavat sensorit seuraavat asukkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Ratkaisussa huoneistoon asennetaan sensoreita, jotka havainnoivat muun muassa asukkaan liikkeitä ja huoneen lämpötilamuutoksia. Jos poikkeavuudet ylittävät asiakkaan kanssa yhdessä asetetut raja-arvot, järjestelmä hälyttää hoitohenkilökunnalle ja haluttaessa myös omaisille.

- Havainnointi tapahtuu yksityisyyttä kunnioittaen. Palveluun voidaan liittää myös esimerkiksi turvapuhelin, lääkemuistuttaja ja verensokeri-, verenpaine-, kuume- ja happisaturaatiomittari. Digihoiva voi tuoda lisää mielenrauhaa omaisille, jotka voivat olla ikääntyneen läheisen voinnista aika ajoin huolissaan. Elisan tehtävänä on luoda digitalisaatiolla kestävää tulevaisuutta, josta tämä ratkaisu on yksi mainio esimerkki, Elisan Digitalisaatioratkaisut-liiketoiminnan johtaja Katja Bäckström kertoo.

Kotihoidon digitaalisten palveluiden lisäämisen myötä voidaan parantaa lääke- ja asiakasturvallisuutta sekä kohdentaa kotihoidon fyysisiä käyntejä paremmin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Kymsoten strategisena tavoitteena on tuottaa 30 % palveluista digitaalisena vuoden 2024 loppuun mennessä.

Digihoivalla tavoitellaan ennakoitavuutta asiakkaan hoidon ja palvelun suunnitteluun

Elisa Digihoiva saattaa vähentää sairaalapäivystyskäyntien määrää. Mikäli havainnointitiedon kautta saadaan tieto, että asukas on alkanut valvoa öisin, voidaan tilanteeseen reagoida ajoissa. Yövalvomisille pystytään löytämään ajoissa syy ennen kuin asukas hakeutuu päivystykseen esimerkiksi virtsatieinfektion vuoksi. Myös omaisilla on mahdollisuus osallistua havainnointitiedon seurantaan, mikäli asukas niin haluaa.

Kotihoidon hoitajat ja esimiehet ovat olleet tiiviisti mukana pilotin suunnittelussa. Elisa Digihoivan kehittäminen Kymsoten tarpeisiin jatkuu heidän kanssaan läpi pilotin. Tavoitteena on saada järjestelmästä kaikki hyödyt irti ja testata sen pysyvän käytön soveltuvuutta kotihoidon toimintaan.