Elisan ratkaisu vähentää veden hukkaa

Elisan ratkaisu vähentää veden hukkaa

1.2.2024

Vesihuoltolaitoksissa voidaan jatkossa tunnistaa vedenjakelun häiriöitä ja vikatilanteita aiempaa reaaliaikaisemmin veden etäluentaan suunniteltujen IoT-laitteiden avulla. Elisa ja Alva alkavat tarjota vedenmittauksen IoT-palveluita laajemmin vesihuoltolaitoksille kevään aikana, ja Alva ottaa vesihuoltolaitoksena palvelun käyttöön myös omassa laitoksessaan.

Puhdistetusta vedestä menee Suomessa hukkaan jopa 30 prosenttia vuosittain erilaisten vesihuollon häiriöiden takia. Elisan kehittämällä IoT-ratkaisulla veden kulutusta voidaan jatkossa seurata reaaliaikaisesti, ja vaikeasti havaittavia vuotoja on mahdollista havaita ja korjata aiempaa nopeammin. Reaaliaikainen kulutuksenseuranta luo uusia mahdollisuuksia myös laskutuksen ennakoimiseen ja laskutusvälin tiivistämiseen vesilaitosten asiakkaille. Veden mittauslaitteet toimivat Elisan kattavilla NB-IoT -mobiiliyhteyksillä, ja vesimittareiden tuottaman datan keräys ja käsittely tapahtuu Elisan IT-asiantuntijoiden kehittämässä IoT-palvelussa.

- Laadukas ja kattava tiedonsiirto on elintärkeä osa kokonaisvaltaista modernia vesihuoltoa. Tarjoamamme kokonaispalvelun myötä vesihuoltolaitoksen on mahdollista valita alueelleen sopivin ratkaisu, mikä lisää valinnan mahdollisuutta ja etäluennan kattavuutta, jolloin mahdolliset katvealueetkin saadaan peittoon, sanoo Alvan digitaalisen liiketoiminnan johtaja Toni Luhti

Elisan IoT-ratkaisun myötä tietoa pystytään hyödyntämään älykkäästi ja tietoturvallisesti liiketoiminnan ohjauksen tukena. Tiedonkeruu mahdollistaa muun muassa erilaisten ongelmien havainnoimisen ja niiden ratkaisemisen sekä toisaalta toimenpiteiden automatisoimisen. 

- Kattavat 5G-yhteydet mahdollistavat IoT-ratkaisuiden kehittämisen jatkossa erilaisten liiketoimintojen mittaustarpeisiin, sanoo Elisan IoT-palveluiden liiketoiminnasta vastaava johtaja Joni Oksanen.

Elisalla on jo 15 vuoden kokemus satojen erilaisten IoT-ratkaisuiden kehittämisestä eri alojen yrityksille. IoT-ratkaisuiden käyttömahdollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi eri toimialoilla 4G-NB-IoT -yhteyksien saatavuuden myötä ja kehittyvät edelleen kattavien 5G-yhteyksien myötä.