Eltel ja Caruna solmivat 75 miljoonan euron sopimuksen

20.9.2022

Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa sopimuksen, jossa Eltel kokonaisvastuullisena urakoitsijana vastaa sähkönjakelun toimitusvarmuudesta merkittävässä osassa Carunan verkkoalueita. Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Maaliskuun alussa alkava sopimus on voimassa kolme vuotta. Tämän jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Carunan Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Keski-Uudenmaan, Pohjanmaan, Koillismaan ja Joensuun alueiden sähkönjakelupalveluita on turvaamassa noin sata elteliläistä. Eltelin vastuulla on alueiden kunnossapito, vianhoito, palvelutyöt ja rakentaminen.