Eltel ja Caruna solmivat merkittävän sopimuksen Pohjanmaan sähköverkon kehittämiseksi

4.5.2021

Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa sopimuksen, jossa Eltel kokonaisvastuullisena urakoitsijana parantaa Pohjanmaan taajamien sähkönjakelua vastamaan alueen tulevaisuuden tarpeita. Taajamien pienjänniteverkkoja maakaapeloidaan ja samalla verkkoon lisätään automatiikkaa, joka nopeuttaa myös viankorjausta.

Töitä sähkönjakeluverkkojen uusimiseksi tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueilla ja Eltel toimii tiiviissä yhteistyössä niin Carunan kuin loppuasiakkaiden kesken työn mahdollisimman sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa lähtökohtana on huomioida myös alueilla toimivien tele- ja valaistusverkkojen haltijoiden tarpeet.  Näin mahdollistetaan yhteisrakentamisesta saatava tehokkuus kaikkien osapuolten hyödyksi. Hanke alkaa keväällä 2021 ja sen toteutusaika on enimmillään viisi vuotta.