Eltelille sopimukset OX2 tuulipuiston voimajohdon ja sähköaseman rakentamisesta

2.12.2022

Eltel ja tuuli- ja aurinkovoimapuistoja kehittävä OX2 ovat allekirjoittaneet sopimukset 110 kV voimajohdon sekä 110/33 kV sähköaseman rakentamisesta OX2:n uuteen Niinimäen tuulipuistoon Etelä-Savossa.

Niinimäen tuulipuistoon tulee 22 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 145,2 megawattia. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin yli 400 GWh, joka vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous). Eltelillä on merkittävä rooli osana uusiutuvan ja kestävän energian ratkaisua hankkeen edetessä.

Eltelin kokonaisuus koostuu kahdesta avaimet käteen -toimituksesta. Ensimmäinen kokonaisuus käsittää 18 km mittaisen 110 kV voimajohdon rakentamisen OX2:n uudelta Mataramäen sähköasemalta Fingridin Kauppila – Hännilä voimajohtoon Suonurkkaan, jonka kautta tuulipuistossa tuotettu sähkö syötetään kantaverkkoon. Toinen kokonaisuus sisältää edellä mainitun 110/33 kV Mataramäen sähköaseman rakentamisen Niinimäen tuulipuistoon.

Eltelin työt projektissa alkavat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja valmistuvat kesällä 2024.