Energia-ala investoi Suomen tulevaisuuteen

2.12.2022

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön investointiaalto päästöttömään energiantuotantoon ja jakeluun. Investoinnit tarvitsevat tuekseen ennustettavaa ja kannustavaa politiikkaa. Siitä huolehtiminen on uuden hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä, korostetaan Energiateollisuus ry:n eduskuntavaaliviesteissä.

- Suomesta voi tulla yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa puhtaan ja toimitusvarman energian edelläkävijä. Se on tie kestävään kasvuun ja houkuttelee myös muita investointeja Suomeen. Kun vihreä energiasiirtymä etenee, on Suomessa tarjolla puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa teollisuudelle, palveluille ja kotitalouksille, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energia-alan näkökulmasta seuraavan eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä on luoda investoinneille hyvät edellytykset. Kestävän energiajärjestelmän edellyttämien verkkoinvestointien investointiympäristö on vakautettava rahoituksen varmistamiseksi. Ympäristöluvituksesta ja kaavoituksesta on puolestaan tehtävä nykyistä sujuvampaa ja ennakoitavampaa.

Akuutti energiakriisi taitetaan EU-maiden ja erityisesti Pohjoisten maiden yhteisillä päätöksillä ja yhteistyöllä. Yhteiset ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja energiamarkkinoiden säännöt luovat vakautta, josta Suomi hyötyy. Eri energialähteiden hyödyntäminen laajasti ja yhteistyössä Pohjoismaiden ja Baltian kanssa takaa luotettavan energiajärjestelmän.

- Energiasiirtymän keskeisinä periaatteina on oltava teknologianeutraalius ja markkinaehtoisuus. Uuden eduskunnan on edistettävä nimenomaan monipuolista energiantuotantoa. Se edistää Suomen turvallisuutta myös epävakaina aikoina. Toimitus- ja huoltovarmuutta koskevat kansalliset tavoitteet on päivitettävä vastaamaan uutta toimintaympäristöä, Jukka Leskelä sanoo.