Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

2.12.2022

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) päivitetyt ehdot. Ehdot ovat voimassa 1.1.2023–31.12.2023.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen tiedonvaihdon sähkön vähittäismarkkinoilla ja sen palvelut on määritelty lainsäädännössä. Järjestelmään tallennettuja tietoja käyttävät sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkkoyhtiöt palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Datahubia hallinnoiva Fingrid Datahub Oy on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Fingrid Datahub Oy:n keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.