Enersense saavutti tavoitteensa

2.4.2024

Uuden 1 000 MW:n tuulivoimaportfolion tavoiteltu kehitysvaihe on saavutettu yli vuosi odotettua aiemmin. Alkuperäinen määräaika oli asetettu toukokuuhun 2025 yhteistyösopimuksessa, jonka päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense ja ranskalainen vihreän energian yhtiö VALOREM allekirjoittivat toukokuussa 2022. Tämä 1 000 MW:n hankeportfolio on parhaillaan kaava- ja YVA-vaiheessa.

Edelliseen, vuonna 2015 solmittuun yhteistyösopimukseen perustuen, Enersense on jo aiemmin käynnistänyt kehitystyön yhteisteholtaan noin 500 MW:n tuulivoimahankkeista yhdessä VALOREM Groupin kanssa.