Enersense voitti Fingridin tarjouskilpailun

17.5.2022

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisen uuden sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Linen, Pyhänselkä-Herva osuutta koskevan urakan. Urakkasopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Enersensen voittama 400kV voimajohdon rakentamisurakka sijoittuu Muhokselta Pyhänselän sähköasemalta Iihin ja on pituudeltaan noin 80 kilometriä. Rakentamistyöt alkavat syksyllä 2022 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2024 lopulla.

- Aurora Line lisää Ruotsin ja Suomen välistä siirtokapasiteettia noin 900 megawattia ja tukee osaltaan Euroopan unionin ilmastotavoitteita sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Hanke on saanut 127 miljoonaa euroa tukea EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta, sanoo johtaja Timo Kiiveri Fingridistä.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.