Enston tehtaan hukkalämpö hyötykäyttöön Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon

8.9.2022

Porvoon Energia suunnittelee uutta lämmöntuotannon investointia polttoon perustumattoman matalalämpöisen kaukolämmön hyödyntämiseksi Porvoossa. Hankkeessa Porvoon Energia rakentaa energiakeskuksen ja ylijäämälämmön energiankeruupiirin teknologiayritys Enston ja asiantuntijayritys IOTOI Oy:n kanssa. Enston Porvoon tuotantolaitokseen asennettava energiakeruujärjestelmä toimii tuotannon jäähdytyspiirinä. Järjestelmä kerää samalla lämpöenergiaa tuotantohallista energiakeskukselle.

Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa uusi tuotantotilojen jäähdytys- ja energiankeruujärjestelmä, jolla tehtaan koneista tiloihin syntyvä ylijäämälämpö siirtyy energiatehokkaasti lämmitysenergiaksi Porvoon kaukolämpöverkkoon kytketyn lämmöntalteenottojärjestelmän kautta. Järjestelmä perustuu IOTOI:n kaukolämmön paluuvettä hyödyntävään ratkaisuun, jota hanke haluaa edelleen kehittää ja sovittaa ratkaistakseen Enston kaltaisten suurten teollisuuslaitosten huomattavan ja hyödyntämättömän hukkalämpöpotentiaalin käytön kaukolämpöverkossa. Laskennallisen hukkalämmön määrä tässä kohteessa on arviolta noin 14 000 MWh/a, josta noin kaksikolmasosaa on hyödynnettävissä Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon. Hankkeen aloitus on suunniteltu alkavaksi vuonna 2023. Porvoon Energia on hakenut Työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea.

Uudessa investointihankkeessa yhdistyy Porvoon Energian sekä teknologiayritys Enston ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja kestävän kehityksen tavoitteet.